Støtte til højskoler og højskoleophold

Højskolerne modtager et statstilskud, der bliver administreret af Slots- og Kulturstyrelsen. Staten yder ikke støtte til den enkelte højskoleelev.

Støtte til højskoler

Højskolerne modtager et statstilskud der primært er udregnet som et taxametertilskud ud fra antallet af elever på den enkelte skole. En elev på et langt højskolekursus udløser i 2018 ca. 2.600 kr. i tilskud til højskolen om ugen. For elever uden kompetencegivende uddannelse kan der udløses et højere tilskud, da skolen forventes at have merudgifter til mentorer, vejledning m.v.

Tilskud til kurser på 2 uger udløser i 2018 ca. 1.500 kr. pr. uge pr. elev. 

Tilskud til ugekurser er ca. 1.000 kr. pr. uge pr. elev. 

Det samlede taxametertilskud til højskolerne udgør ca. 550 mio. kr. Medregnes grundtilskuddet er det samlede tilskud ca. 600 mio. kr. i 2018. Det samlede statstilskud udgør ca. 50% af en højskoles indtægter. 

Støtte til elever

Der er ingen statslig støtte til elevernes betaling af skolepengene. Enkelte kommuner yder tilskud til et højskoleophold. Nogle højskoler har elevfonde, der yder støtte.

En folkehøjskole fastsætter selv sin pris. Den gennemsnitlige betaling i 2018 er ca. 1.500 kr. pr. uge, som eleven skal betale for kost, logi, undervisning m.v. Hertil kommer ofte betaling for rejser, materialer, ekskursioner m.v.

Det er muligt for den enkelte højskole at nedsætte elevbetalingen for enkelte elever i særlige tilfælde.

Se mere om elevbetaling på Højskoleforeningens hjemmeside.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)