UNG:LITT –læselyst og fællesskab på de unges præmisser

Med udgangspunkt i de unge, deres livsverden og interesser har projektet UNG:LITT, støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre i 2020, forsøgt at øge 8. klassers lyst til og interesse for læsning og litteratur.

UNG:LITT var et læselystprojekt henvendt til elever i 8. klasse, der strakte sig over hele skoleåret 2021/22. Det var et samarbejdsprojekt mellem Hvidovre og Rødovre Kommune. 18 klasser deltog, heraf 8 fra Rødovre og 10 fra Hvidovre.

Afgørende for projektet var, at de unges stemmer var tydelige hele vejen igennem. For at sikre dette har projektet haft Design Thinking som sit metodiske afsæt. Den overordnede ambition for UNG:LITT var at præsentere litteraturen og aktiviteter med læsning på en dynamisk og kreativ måde i andre rammer end skolen.  For at opnå dette blev et bredt udsnit af samarbejdspartnere involveret i projektet, hvoraf de lokale kulturinstitutioner og foreninger har haft en bærende rolle. Derudover var det ambitionen at skabe fællesskaber omkring litteraturen og forsøge at gøre litteratur og læsning til en del af de unges sociale arena.

Læs mere om projektet her

Se en video fra projektet her

Bogdage, workshops og en festival

Helt konkret blev der udviklet indhold til én bogdag i klassen, én bogdag på biblioteket, 12 forskellige workhops og én festival.  I mange af tilbagemeldingerne gav målgruppen udtryk for overraskelse over, at aktiviteter med læsning og litteratur kunne være sjove og endda koblet med deres fritidsinteresser. For nogle elever var bogdagene i klassen og på biblioteket en øjenåbner i forhold til, hvor meget spændende og relevant litteratur der findes. Disse oplevelser har for nogles vedkommende ændret deres syn på læsning og på biblioteket, som nu står som et mere attraktivt tilbud i forhold til at finde litteratur.

Unges eget afsæt kan rykke ved læsning

Den vigtigste læring i projektet er, at afsættet hos de unge kan være vejen frem i forhold til at rykke ved deres opfattelse af læsning og litteratur. Den gennemgribende og løbende involvering sikrede, at UNG:LITT fik en autentisk sammenhæng til de unges livsverden. Derudover viser projektet, ikke overraskende, at målgruppen er meget forskelligartet, dvs. at ”one size doesn’t fit all”. Derfor har det været en stor fordel, at der har været så mange forskelligartede oplevelser i projektet. Nogle af de unge har fået mest ud af bogdagen i klassen, hvor andre understreger workshoppene. Det har været væsentligt, at litteraturen er blevet præsenteret anderledes for de unge, end den plejer, og det viste sig, at fællesskaber og oplevelser i andre rammer end skolen kan vække nysgerrighed og hjælpe litteraturinteressen på vej.

Design Thinking som metode

At bruge Design Thinking som metode er tidskrævende. Både i forhold til dataindsamling og behandling af data, men også i forhold til de tilretninger, det kræver undervejs. Det er derfor vigtigt, at der prioriteres tid til denne del af arbejdet. Det er også en fordel med en løs projektplan fra start, så indholdet i højere grad kan tilpasses den givne målgruppe. En vigtig læring i projektet var også, hvor vigtigt det er at have fokus på relationen til de unge. For netop at styrke det relationelle arbejde ville det være en fordel at arbejde med et færre antal klasser end i UNG:LITT. Den store tilslutning gjorde det svært at lære de unge at kende. Ligeledes vil det være en god ide, at alle aktiviteterne kan finde sted inden for 4-5 måneder. Det skaber mere momentum og genkendelighed og mindsker risikoen for, at de unge går hen og glemmer, hvad projektet handler om og deres egen rolle i det.

Inspiration til andre

Ønsker andre at lade sig inspirere af UNG:LITT ligger en stor del af materialet til fri afbenyttelse på www.unglitt.dk. Derudover er der indgået samarbejde med Bibliotekernes Læsespor for at få udbredt erfaringerne fra projektet. På projektets instagramprofil @ung_litt er det muligt at følge med i, hvordan erfaringerne bliver sat i verden, efter projektperioden er afsluttet.

Opdateret 23. februar 2023