Kan litteratur hjælpe unge i kampen mod ensomhed?

Ensomhed er en af samtidens store udfordringer – også blandt de unge. Folkebibliotekerne i Aarhus, Roskilde og Tønder har sammen med Kunstmuseet ARKEN og 150 unge undersøgt, hvad skønlitteraturen har at tilbyde i kampen mod ensomhed. Resultatet har overrasket projektgruppen og kalder på en gentænkning af bibliotekernes litteraturformidling til unge

Ensomhed er en voksende udfordring i vores samfund. For mange unge opstår følelsen af ensomhed ikke kun som et fravær af fællesskab, men også i forestillingen om at alle andre har et mere perfekt liv end dem selv. En forestilling, der ifølge Rapporten #StyrPåSoMe fra Nordisk Ministerråd, blandt andet opstår, når man passivt scroller ned over jævnaldrendes polerede opslag på SoMe.

Afsættet for projekt ’Litteraturen som upoleret spejl’ var dels en nysgerrighed på, om skønlitteraturen kunne invitere til en mindre poleret spejling, hvor de unge havde mulighed for at føle sig genkendt i alle livets almene og uperfekte vilkår. Dels en antagelse om at netop et fokus på fællesskab og spejling ville styrke de unges lyst til at læse.

De unge er eksperterne

Det har været helt afgørende for projektet, at det ikke var os, der sad i projektgruppen, der skulle gætte på, hvad de unge ville have. Tværtimod var målet at finde en model, som gjorde det muligt at invitere de unge ind til at gøre os klogere på vores antagelser og åbne op for nye perspektiver. 

Projektgruppen udarbejdede i samarbejde med de to forfattere Anna Arendse Thorsen og Noa Kjærsgaard Hansen, kunstneren MO og i dialog med undervisere i udskolingen, gymnasiet og på universitetet et todages forløb, der metodisk bygger på design thinking og henter inspiration i ARKENS mangeårige arbejde med kunst og digital ungdomskultur. Forløbet blev testet af 40 studerende fra Begivenhedskultur på Aarhus Universitet og justeret med afsæt i deres feedback.

Anbefalinger, ideer og næste step

I løbet af efteråret 2022 har ca. 150 unge i formelle læringssituationer (10. klasse i Roskilde, 2. og 3. g fra gymnasier i Tønder og Aarhus og et hold fra Litteraturhistorie på Aarhus Universitet) deltaget i forløbet, udviklet og testet ideer til bibliotekernes litteraturformidling og givet deres bud på, hvordan man bedst formidler litteratur til unge. De mange input har projektgruppen kondenseret til fem anbefalinger til, hvordan bibliotekerne bedst formidler litteratur til unge. Antagelsen om, at en fokusering på spejling og fællesskab ville være givende i relation til læselyst og mindsket ensomhedsfølelse, er blevet bekræftet. Mens vi i projektgruppen er blevet overrasket over, at interessen for de unge i langt højere grad er på skrivning end på læsning, samt at stort set ingen har peget på arrangementsformater, som et oplagt formidlingskoncept for unge. Store dele af bibliotekernes litteraturformidling baseres på arrangementsvirksomhed og læselyst og det giver anledning til en gentænkning af vores litteraturformidling, hvis vi i højere grad skal dreje vores formidling over mod mod skrivning og nye formater.

Vil du vide mere?

Projektets resultater præsenteres på en konference om unge, ensomhed, kunst, digital kultur og litteraturformidling den 29. september på Kunstmuseet ARKEN. Se mere og tilmeld dig her. 

Projektets hjemmeside er under opbygning, men fra ultimo november vil man kunne læse mere om projektet her.

På instagram profilen @litt_som_upoleret_spejl kan man se de unges egne opslag fra processen og under hashtagget #upoleret_prototype findes alle de unges ideer til, hvordan man bedst formidler skønlitteratur til unge.

Tekst: Lise Kloster Gram, Litteraturkonsulent, Aarhus Bibliotekerne

Opdateret 19. september 2022