Sammen om Skolestart

Sammen om Skolestart tager børnene i hånden og går med dem ind i skolen ved at bruge bibliotekets unikke position til at understøtte overgangen fra børnehave til skole for fagpersoner og forældre.

I Sammen om skolestart bruger bibliotekerne den særlige position som et frivilligt, lystbetonet sted mellem skole, hjem og dagtilbud til at skabe sammenhæng for både børn og forældre i samarbejde med de fagprofessionelle. Det gøres ved at følge børnene på vej med litteraturen som overgangsobjekt for at skabe trivsel og læselyst. Sammen om Skolestart giver forældre ideer til samtaler om skolestart, samt aktiviteter og leg derhjemme med nogle af de bøger, som barnet kan møde i førskole og børnehaveklasse.

Konceptet er vokset ud af et samarbejde mellem Holbæk Bibliotekerne, forfatter Maj-Britt Westi, Holbæk Bog & Idé, Dansklærerforeningen, udvalgte institutioner i Holbæk og Sprogsporet (Herning Bibliotek). Projektet fik tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre i 2020, hvor puljen fokuserede på læselyst for alle, blandt andet i samarbejde med forfattere.

Samskabelse som metode

I arbejdet med projektet har vi

  • lært at man kan mødes virtuelt om at idégenere og opbygge relationer.
  • vist, at det er muligt at arbejde med samskabelse på tværs af fagområde, kultur og landsdele
  • erfaret at et samskabelsesprojekt tager tid og der er brug for mere elastik i tidsplanen end i et mere traditionelt projektforløb
  • ladet os forstyrre, når vi mødte fagfolk, der viste sig at åbne for andre (faglige) veje end vi først havde tænkt at gå.

Den største fordel er at vi er endt med et produkt, som vi alle er stolte af og som vi kan se bliver godt modtaget.

Nye modeller for samarbejde

Sammen om Skolestart har haft en helt unik indflydelse på Holbæk Bibliotekernes måde at tænke i samarbejde og netværk. Faktisk vidste vi godt, at vi havde gang i noget stort lokalt, men med tilskud fra puljen blev det muligt at udvikle et helt nyt bibliotekskoncept målrettet skolestartere og deres voksne. Noget ingen af os kunne have gjort alene, hverken biblioteker, forlag eller boghandel.

Vi har brugt meget tid på at forstå hinandens faglige tilgang til skolestart med hjælp fra fokusgruppe-interviews og observationer. Den fælles refleksion har sat vores egen faglighed i spil. Det er i virkeligheden den allerstørste læring, som vi tager med os: at vi alle kan blive bedre af at se på os selv med andres øjne. Vi har lært at modtage feedback uden at gå i forsvar, men derimod være nysgerrige på den udfordring som det udspringer fra. Alt sammen med fokus på målgruppen – skolestarterne og deres voksne.

Forankring og udbredelse

Vi har prioriteret at tage ud og formidle projektet i øjenhøjde. Sammen om skolestart har man derfor kunne møde på Børnehaveklasselederforeningens Skolestartsmesse, Læringsfestivalen, De små læser og i mange lokale sammenhænge, hvor skolestart har været i fokus.

Sammen med Sprogsporet har vi fokus på de biblioteker, som har tilmeldt sig konceptet og tilbyder snart et webinar/Teams-møde, hvor Holbæk deler ud af sine erfaringer. Ligesom vi arbejder på at supplere hjemmesiden med små filmklip, så det bliver lettere at tilgå konceptet og skabe overblik. På Mødestedet kan der dannes netværk lokalt og på landsplan.

De bedste råd til andre

Sammen om Skolestart er bygget op omkring et årshjul, Læsefidusens favoritter samt bogen Læsefidusens ABC. Alt er tilgængeligt via Sprogsporet.  Se Sammen om Skolestart-konceptet igennem og tag det, der vækker genklang hos jer. I kan stille tre spørgsmål ud fra hvert element, som pakken består af:

  1. Læsefidusen ABC – skal den købes eller vil vi bruge de arbejdsark, der er tilgængelige på hjemmesiden?
  2. Året rundt med Læsefidusen giver mange muligheder og tilgange – hvilke passer bedst ind i vores eget årshjul?
  3. Læsefidusen favoritter er tiltænkt som læringsforløb til de fagprofessionelle – spørg dem, hvordan de vil arbejde med det og tilpas det jeres hverdag?

Spørg os i Holbæk – vi svarer gerne. 

Til sidst en generel opfordring til at bakke op om de nationale tiltag – sammen kan vi nemlig meget mere. Her er der store ressourcer at spare. Ressourcer der kan bruges på at bygge et lokalt samarbejde op. Og hvis I overvejer at starte nyt op, så vent med at udvikle egne idéer før I har tjekket på Sprogsporet/Læsesporet.

Tekst: Rikke Rørbeck Drustrup, Vicebiblioteksleder, Holbæk Bibliotekerne

Opdateret 19. september 2022