BOGglad begejstring i Ballerup

BOGglad har plantet et smukt læsefællesskab mellem rådhuset, børnehuse og biblioteket i Ballerup Kommune.

Med 500.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens BOGglad-pulje er litteraturen nået ud til alle kommunens 25 børnehuse og dagplejens legestuer, der samlet har modtaget knap 4.000 bøger til børn i alderen 0-6 år. Alle børnehusene har kontakt til deres personlige bibliotekar, der i samarbejde med pædagogerne bringer den nye bogsamling i spil sammen med børnene.

BOGglad forplanter sig

Bogsamlingerne er nu plantet i daginstitutionerne, og den enkelte bibliotekar, som er tilknyttet institutionen ledsager bøgerne, læser højt og bidrager med gode råd om placering og brug, og hun pakker bøgerne ud sammen med ivrige børn, som med små fingre sætter BOGglad klistermærker på deres nye fine samling. Det relationelle samarbejde fortsætter, og bibliotekaren sørger for de rette vækstbetingelser for de nye bøger, mens hun gøder jorden for fortsat vækst. BOGglad har skabt bogglæde i Ballerup.

 

Samarbejdet spirer

BOGglad-midlerne har været gødning til samarbejdet i Ballerup Kommune omkring læseglæde og dyrkningen af en fælles læsekultur. Ledelsen på daginstitutionsområdet ønsker en fortsat og kontinuerlig faglig relation med biblioteket, og her er biblioteket ved at planlægge fire workshop for daginstitutionspersonalet med fokus på billedbogens store dannelsespotentiale og oplæsningsteknikker. Det er hensigten at lignende opkvalificering bliver formaliseret, så læseglæden både blandt personale og børn bliver stimuleret og løftet.

Skolen er vigtig for forankring

Under forløbet med BOGglad har biblioteket delt viden om BOGglad med PLC-medarbejderne i kommunen. Vidensdeling skal understøtte arbejdet med overgange mellem børnehave og skole. Litteraturens dannelsespotentiale kan bygge bro til skolens læringsprocesser, ligesom genkendeligheden ved at møde den samme og kendte litteratur i skolen kan skabe identifikation og tryghed. Alle 0. klasses lærere modtager derfor listen over bøger, som er indkøbt til kommunes vuggestuer og børnehaver.

Samarbejdet omkring læseglæde fortsætter ved gentagne kompetenceløft i form af kurser om bøger og højtlæsning udarbejdet af biblioteket og henvendt til pædagogerne. Der er også fortsat fokus på den relationelle formidling, så bogglæde og begejstring for bøgernes verden også fremover kan blomstre blandt de mindste i Ballerup Kommune.

Opdateret 30. september 2022