Undersøgelse om børn og unges læse- og medievaner

Der har længe være fokus på børn og unges læsning i en verden præget af digitalisering og let adgang til mange medier. Rapporten Børn og unges læsning 2021, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, sætter ny viden på området i spil.

Der har længe være fokus på børn og unges læsning i en verden præget af digitalisering og let adgang til mange medier, ikke mindst i kølvandet på undersøgelsen Børns læsning 2017. Den viste et tydeligt fald i børns læsning i forhold til tidligere undersøgelser. Rapporten Børn og unges læsning 2021 udkom med ny viden på området i 2021. Rapporten er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

I undersøgelsen har 8.542 danske børn og unge i 5.-8. klasse svaret på spørgsmål om deres læse- og medievaner i fritiden. Undersøgelsen viser, at faldet i børns læsning i 2021 ser ud til at være stoppet. Børn og unge læser lige så ofte i fritiden, som de gjorde i 2017, men undersøgelsen peger også på, at børns lyst til at læse for sjov falder, jo ældre de bliver. 64 % af eleverne i 5. klasse nyder at læse, men læselysten falder gradvist for hvert klassetrin indtil 8. klasse, hvor hver anden (49 %) nyder at læse.

Undersøgelsen giver et nuanceret billede af børn og unges læse- og medievaner og giver samtidig faglige anbefalinger og inspiration til, hvordan skole og biblioteker kan arbejde med børn og unges læsning, samt input til de vigtige drøftelser om, hvordan vi skal styrke børn og unges læsekultur.

Det er Center for Anvendt Skoleforskning, som har gennemført undersøgelsen Børn og unges læsning 2021, som del af udviklingsprojektet ”Ny viden: Børn og unges læseglæde og læsefællesskaber”, der er ledet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Undersøgelsen kan hentes som gratis som e-bog.

Læs mere om Børn og unges læsning 2021.

Opdateret 15. september 2022