Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre understøtter udviklingen på biblioteksområdet

Hvert år uddeles Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Puljens formål er at understøtte bibliotekernes opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Puljen støtter både projekter, der er med til at udvikle bibliotekernes fysiske og digitale tilbud.

Puljen har hjemmel i Lov om biblioteksvirksomhed: Lov nr. 340 af 17. maj 2000 § 18. Der afsættes årligt et beløb på finansloven til Udviklingspuljen. Bevillingen er i 2020 tilført midler fra nedlagt bevillingskonto 21.31.03.62 Danskernes Digitale Bibliotek. Statens tilskud til puljen er i 2021 22 millioner kroner.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er i september 2021. Den nøjagtige dato vil fremgå af puljeopslaget, der offentliggøres i maj 2021.

Hvem kan søge?

Folkebiblioteker, skoler, kommuner og institutioner, der understøtter og udvikler folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, har mulighed for at søge Udviklingspuljen.

Strategiske pejlemærker 2021-2023

Der er fastlagt tre strategiske pejlemærker for udviklingsmidlerne 2021-2023. Pejlemærker fastlægges af Kulturministeren efter drøftelse med KL på baggrund af et oplæg fra Strategisk Biblioteksudvalg. 

De tre pejlemærker er: 

Biblioteket og det pædagogiske læringscentre som:

• En kerneinstitution i demokratiet

• En dynamo i den digitale transformation

• En kilde til læring og dannelse hele livet

Læs mere om pejlemærkerne

Indsatsområder

Indsatsområder for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre i 2021 offentliggøres med puljeopslaget i maj 2021. 

Udviklingspuljen 2020

Sidste år fik 34 projekter tilskud, da Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre blev udbudt under ét strategisk indsatsområde – Læselyst og læsefællesskaber for alle.

Se en liste over årets tilskudsmodtagere (pdf)

Hvordan afrapporterer man og aflægger regnskab?

Se mere om afrapportering og regnskaber

Opdateret 08. april 2021

Kontakt

Har du spørgsmål om Udviklingspuljen? Så kan du henvende dig til os her.

Projektbank

Projektbanken samler alle informationer om projekter under Udviklingspuljen. Aktuelle projekter kan følges løbende og desuden diskuteres på siden.

Gå til projektbanken