Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre understøtter udviklingen på biblioteksområdet

Hvert år uddeles Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Puljens formål er at understøtte bibliotekernes opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Puljen har hjemmel i Lov om biblioteksvirksomhed: Lov nr. 340 af 17. maj 2000 § 18. Der afsættes årligt er beløb på Finansloven til Udviklingspuljen. Statens tilskud til puljen er i 2020 13 mio. kr.

Ansøgningsfrist

Der var ansøgningsfrist for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre d. 15. september 2020. Næste ansøgningsfrist er i 2021. 

Hvem kan søge?

Det er folkebiblioteker, skoler, kommuner og institutioner, der understøtter og udvikler folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har mulighed for at søge Udviklingspuljen.

Indsatsområde

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske blev i år udbudt under et fokuseret, strategisk indsatsområde – Læselyst og læsefællesskaber for alle. Under indsatsområdet kan folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre søge tilskud til udviklingsprojekter, der øger danskernes læselyst og styrker læsefællesskaber. 

Årets projekter

34 projekter får i 2020 tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. 

Se en liste over årets tilskudsmodtagere (pdf)

Hvordan afrapporterer man og aflægger regnskab?

Se mere om afrapportering og regnskaber

Opdateret 11. november 2020

Kontakt

Har du spørgsmål om Udviklingspuljen? Så kan du henvende dig til os her.

Projektbank

Projektbanken samler alle informationer om projekter under Udviklingspuljen. Aktuelle projekter kan følges løbende og desuden diskuteres på siden.

Gå til projektbanken