Specifikation af køreseddel

Teknisk dokumentation af køreseddel for den danske kørselsordning for biblioteker

En køreseddel er beregnet til entydigt at beskrive hvortil et biblioteksmateriale skal transporteres med bibliotekernes kørselsordning og hvorfra det kommer.

En køreseddel skal bestå af fem elementer:

  • Et element, som definerer knudepunkt
  • Et element, som definerer afsætningsbibliotek
  • Et element, som beskriver modtager
  • Et element, som beskriver afsender
  • Et element, som beskriver rute jfr. Bladkompaniet
  • En sidefod med datering

En køreseddel skal udskrives i A4 eller A5 størrelse med sidehoved placeret øverst, sidefod nederst og de tre elementer fordelt jævnt på siden.

Datagrundlag er navn på biblioteksvæsen og navn på betjeningssted. Navneformer skal aktuelt være i overensstemmelse med navneformer i VIP-basen.

Alle elementer udskrives venstrestillet og med linjeskift når et element fylder mere end en sidebredde.

Sidehoved

Teksten ”Køreseddel” - om muligt i Times New Roman 18 pkt.
Kan generes af browser ved print, hvis HTML element Title anvendes.

Knudepunkt

Teksten ”Knudepunkt:” i Times New Roman 20 pkt.
Navn på biblioteksvæsen navn for knudepunktet i Times New Roman 28 pkt. og fed.

Afsætningsbibliotek

Teksten ”Afsætningsbibliotek:” i Times New Roman 16 pkt.
Navn på afsætningsbibliotek (kort form til dette brug) i Times New Roman 22 pkt. og fed.
Efter Afsætningsbibliotek indsættes en streg.

Modtager

Teksten ”Modtagende bibliotek:” i Times New Roman 16 pkt.
Navn på biblioteksvæsen navn for modtagerbibliotek i Times New Roman 22 pkt. og fed.
Navn på betjeningssted navn for modtagerbibliotek i Times New Roman 18 pkt. og fed.

Bemærk: navn på betjeningssted udelades, hvis teksten for navn på betjeningssted og navn på biblioteksvæsen er enslydende.

Afsender

Teksten ”Afsender bibliotek:” i Times New Roman 16 pkt.
Navn på biblioteksvæsen navn for afsenderbibliotek i Times New Roman 16 pkt. og fed.
Navn på betjeningssted navn for afsenderbibliotek i Times New Roman 16 pkt. og fed.

Rute

Teksten ”Rute:” i Times New Roman 26 pkt. og fed.
Nummeret på rute i Times New Roman 26 pkt. og fed.
Ruteelementet placeret i øverste venstre hjørne på køreseddel.

Sidefod

Dato. Kan genereres af browser ved print.


Ovenstående punktstørrelser er af hensyn til læselighed for håndteringspersonalet. Afvigelser f.eks. i punktstørrelse, som giver samme funktion, kan accepteres, men skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.
 

Kontakt

koerselsordningen@remove-this.slks.dk

Opdateret 11. januar 2023