Centralbiblioteker

Centralbiblioteksstrukturen, hvor staten finansierer en overbygning for de kommunale folkebiblioteker, er unik i både det danske og internationale kulturlandskab.

Om Centralbiblioteksstrukturen

Slots- og Kulturstyrelsen har via en særlig finanslovsbevilling ansvaret for at sikre driften af centralbiblioteksfunktionen for de kommunale folkebiblioteker. Funktionen varetages af seks folkebiblioteker, der med statslige tilskud samtidig virker som centralbibliotek. Det er bibliotekerne i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte Kommune, der varetager funktionen. Disse centralbiblioteker betjener folkebibliotekerne i 6 regioner, der følger regionsstrukturen bortset fra, at region Syddanmark er delt mellem Vejle og Odense.

Du kan se et danmarkskort med inddelingen i centralbiblioteks-regioner her.

Rammeaftale 2021-2024

Slots- og Kulturstyrelsen og centralbibliotekerne har indgået rammeaftale for perioden 2021 til 2024.  I centralbibliotekernes rammeaftale bliver der sat fokus på to kerneopgaver:

  • At sikre fri og lige adgang til viden via materialeoverbygning.
  • At sikre udrulning af nationale kulturpolitiske indsatser gennem udvikling og implementering af temaspor, der prioriteres af kulturministeren for to år ad gangen.

I første periode af rammeaftalens løbetid arbejder centralbibliotekerne med følgende tre temaspor:

  • Glæden ved sprog, litteratur og læsning
  • Kultur for alle
  • Borgeren i den digitale transformation

Gennem de to kerneopgaver, materialeoverbygningen og temaspor, arbejder centralbibliotekerne for at styrke samarbejdet mellem folkebibliotekerne og samarbejdet i bibliotekssektoren.

Læs mere i nyheden om nye rammeaftaler

Læs mere om temasporene i Kulturministeriets pressemeddelelse

Centralbiblioteksfunktionen reguleres i 4-årige rammeaftaler, som indgås med Slots- og Kulturstyrelsen. Se rammeaftalerne for 2016-2020 og den nye rammeaftale for 2021-2024 i højremargenen.

Opdateret 24. januar 2024

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Link til centralbibliotekerne

Centralbibliotekerne formidler deres aktiviteter via et fælles site: centralbibliotek.dk

Rammeaftale 2021-2024

Se centralbibliotekernes fælles rammeaftale for 2021-2024:

Rammeaftaler 2016-2019

Se rammeaftalerne for 2016-2019:

De enkelte CB'ers strategier for arbejdet 2016-2019 findes på centralbibliotek.dk

Lovgrundlag og bevilling

Centralbiblioteksvirksomheden har hjemmel i Bibliotekslovens §§ 9- 12.

Jvf. § 12 afholder Staten udgiften til centralbiblioteksvirksomheden. Bevillingen fastsættes på de årlige finanslove.