Centralbiblioteker

Der er seks centralbiblioteker: Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte. Slots- og Kulturstyrelsen har indgået en rammeaftale for perioden 2016 til 2019. Rammeaftalerne er, efter aftale mellem Centralbibliotekerne og Kulturministeren, forlænget til 2020. 

I de aktuelle rammeaftaler bliver der sat ekstra fokus på:

  • at skabe en relevant, effektiv og tidssvarende materialeoverbygning
  • at levere aktuelle kompetenceudviklingstilbud af høj kvalitet, der er med til at bære fællestræk for folkebiblioteksudviklingen frem i hele landet
  • at sætte kræfter ind på at understøtte initiativer i folkebibliotekerne og skabe sammenhæng bibliotekerne imellem gennem koordinering, facilitering og faglig sparring.

 Om Centralbiblioteksstrukturen

Centralbiblioteksstrukturen, hvor staten finansierer en overbygning for de kommunale folkebiblioteker, er unik i både det danske og internationale kulturlandskab.

De seks centralbiblioteker sørger for indkøb af materialer, som ligger uden for, hvad man kan forvente, at de enkelte folkebiblioteker indkøber. Videre udbyder centralbibliotekerne kompetenceudviklingsforløb for folkebibliotekerne, der via de nationale strategier sigter mod målrettet og aktuel biblioteksbetjening af borgerne. De tilbyder også faglig rådgivning til og koordinering mellem bibliotekerne, hvilket er med til at styrke det samarbejdende biblioteksvæsen i Danmark.

Centralbibliotekerne er gennem disse opgaver med til at understøtte og udvikle det danske folkebiblioteksvæsen og er en veludbygget kanal for udbredelse af nationale biblioteksstrategier og kulturpolitikken på biblioteksområdet.

Slots- og Kulturstyrelsen har via en særlig finanslovsbevilling ansvaret for at sikre driften af centralbiblioteksfunktionen for de kommunale folkebiblioteker. Funktionen varetages af seks folkebiblioteker, der med statslige tilskud samtidig virker som centralbibliotek. Det er bibliotekerne i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte Kommune, der varetager funktionen. Disse centralbiblioteker betjener folkebibliotekerne i 6 regioner, der følger regionsstrukturen bortset fra, at region Syddanmark er delt mellem Vejle og Odense. Du kan se et danmarkskort med inddelingen i cb-regioner her.

Samarbejdet reguleres i 4-årige rammeaftaler, som indgås med Slots- og Kulturstyrelsen. Se rammeaftalerne for 2016-2019 til højre på denne side.

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Link til centralbibliotekerne

Centralbibliotekerne formidler deres cb-aktiviteter via et fælles site; centralbibliotek.dk

Rammeaftaler 2016-2019

Se rammeaftalerne for 2016-2019:

De enkelte cb'ers strategier for arbejdet 2016-2019 findes på centralbibliotek.dk

Lovgrundlag og bevilling

Centralbiblioteksvirksomheden har hjemmel i Bibliotekslovens §§ 9- 12.

Jvf. § 12 afholder Staten udgiften til centralbiblioteksvirksomheden. Bevillingen fastsættes på de årlige finanslove.
I 2017 er bevillingen på 68 mio. kr. (FL 21.31.03.20).

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)