Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud

To undersøgelser fra henholdsvis 2016 (PIRLS 2016) og 2017 (Børns læsning 2017) viste, at børns læselyst generelt var under pres. De læste mindre i fritiden, end de gjorde i 2010, og de brugte mere tid på streaming-tjenester, spil og sociale medier.

På baggrund af disse undersøgelser besluttede Kulturministeriet at lancere programmet ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”, og dermed give børn flere gode læseoplevelser i indskolingens fritidstilbud.

35 biblioteker modtog i alt 6,9 millioner kroner i tilskud til projekter, der skal give børn bedre mulighed for at møde litteratur i deres hverdag i skolernes fritidsordninger. Alle projekterne deltog i et nationalt udviklingsforløb koordineret af centralbibliotekerne.

Afslutning af programmet

Programmet bliver evalueret af lektor Gitte Balling, Københavns Universitet.

Læs Gitte Ballings evalueringsrapport (pdf)

Evalueringsrapporten viser, at formidling, inddragelse og en særlig indsats nytter. En gennemgående tendens i evalueringen er, at børnenes interesse i bøger og læsning øges, ikke mindst når læsningen og aktiviteterne tager afsæt i børnenes interesser.

Evalueringen viser også, at den mest grundlæggende form for formidling, nemlig nem adgang til bøger, er afgørende. Etableringen af bogsamlinger og læsehjørner i alle SFO’er har haft en stor indflydelse på børnenes øgede interesse for bøger og læsning.

Konklusionen er derfor, at børn gerne vil læse, men at de skal hjælpes lidt på vej. I forhold til det tværfaglige samarbejde mellem fritidspædagoger og biblioteksmedarbejdere viser evalueringen, at det er både motiverende og lærerigt for alle parter.

Opdateret 26. september 2022