Nyt på biblioteksområdet

På denne side kan du blive opdateret om lovgivningen på biblioteksområdet.

Ny fortolkning af bibliotekslovens § 21

Slots- og Kulturstyrelsen har ændret fortolkningen af bibliotekslovens § 21, og administrationen af gebyrer i bibliotekernes IT-systemer gøres dermed enklere og lettere at administrere for bibliotekerne.

Læs mere om baggrunden for ændring af fortolkningen nedenfor.

Den gamle fortolkning

I bibliotekslovens § 21 er indarbejdet et princip der betyder, at lånere kun tildeles ét gebyr, selvom flere udlånte materialer afleveres for sent på biblioteket. Princippet gælder, hvis tre betingelser oplistet i bibliotekslovens § 21 er opfyldt:

1) Materialerne er lånt samtidig
2) Materialerne har samme lånetid
3) Materialerne afleveres samlet

I takt med at lånere i stigende grad foretager elektroniske fornyelser af deres materialer, har § 21 dog givet anledning til fortolkningstvivl, og reglen har været vanskelig at implementere i bibliotekernes IT-systemer. Derudover er det svært for lånerne at gennemskue principperne bag reglen.

Den nye fortolkning

For at løse problematikken har Slots- og Kulturstyrelsen vurderet, at begrebet ”lånetid” i § 21 i gebyrmæssig henseende fremadrettet skal forstås som ”perioden fra et materiales udlån til materialets afleveringsfrist” og ikke som en henvisning til materialets oprindelige udlånsramme.

Med den nye fortolkning fastholdes grundprincippet i § 21, men en fornyelse af udlånte materialer medfører at afleveringsfristen - og dermed også ”lånetiden” – for materialerne ændres. Populært sagt indleder fornyelsesdatoen – hvis det er muligt at forny materialerne – en helt ny låneperiode.

Hvad betyder den nye fortolkning for låneren og for bibliotekerne?

Den nye fortolkning betyder, at administrationen af gebyrer i bibliotekernes IT-systemer gøres enklere og lettere at administrere samt nemmere at forklare for brugerne.

Det er Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at den nye fortolkning kun i meget få tilfælde vil betyde, at biblioteksbrugere opkræves flere gebyrer end ved den hidtidige fortolkning.

Den nye fortolkning vil i enkelte tilfælde betyde, at lånere bliver opkrævet færre gebyrer end med den nuværende fortolkning.

Det er Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at reglerne for tildeling af gebyrer bliver mere gennemskuelige med den nye fortolkning. Det gælder særligt i de situationer, hvor låneren foretager elektroniske fornyelser af udlånte materialer.

Praktisk

Den nye fortolkning er implementeret i Det Fælles Bibliotekssystem (Cicero) per 18. november 2019.

Det skal for en god ordens skyld understreges, at der ikke vil blive rettet eller annulleret gebyrer, der er tildelt før den 18. november 2019, da der er tale om en ny fortolkning af bibliotekslovens § 21.

Har du spørgsmål til den nye fortolkning, kan der rettes henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen i kontaktfanen på sidens højremargen.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)