Biblioteksnumre

Slots- og Kulturstyrelsen er dansk ISIL Registration Agency og tildeler biblioteksnumre til danske biblioteker.

Slots- og Kulturstyrelsen er ISIL Registration Agency for Danmark og er dermed autoriseret til at tildele internationalt gældende bibliotekskoder til danske biblioteker i henhold til den internationale standard ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL).

Det sker i praksis ved, at de gældende 6-cifrede danske biblioteksnumre med tilføjelse af et foranstillet "DK-" er en international bibliotekskode.

Hvad er et biblioteksnummer?

Biblioteksnummer er det 6-cifrede nummer, som tildeles af styrelsen som det officielle biblioteksnummer.

For folkebiblioteker består biblioteksnummeret af tallet 7 + det 3-cifrede kommunenummer + et 2-cifret filialnummer. Filialnummeret er en fortløbende nummerering af filialerne/betjeningsstederne. Dog har hovedbiblioteket altid løbenummer 00. Rækkefølgen af de øvrige filialer bestemmes af biblioteket. I tilfælde af flere bogbusser har hver bus sit eget nummer.

For de pædagogiske læringscentre består biblioteksnummeret af tallet 6 + det 3-cifrede kommunenummer + et 2-cifret filialnummer. En fælles institution for kommunes skolebiblioteker har også løbenummer 00.

For forskningsbiblioteker består biblioteksnummeret af tallet 8 + 4 cifre + et 1-cifret filialnummer. Filialnummeret er en fortløbende nummerering af filialerne/betjeningsstederne og hovedbiblioteket har altid løbenummer 0. I kraft af implementeringen af ISIL i Danmark er styrelsen ophørt ned at tildele bibliotekskoder til forskningsbiblioteker.

Indtil videre er det alene koder, tildelt af styrelsen, med første ciffer 6, 7 og 8, som er ISIL koder. Koder tildelt af Dansk BiblioteksCenter, men med første ciffer 5 er ikke en ISIL kode. Disse koder er tildelt private og amtslige biblioteker som brugerkoder i DanBib.

Se lister over de danske biblioteksnumre (ISIL-numre)

Opdateret 21. juni 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Registrering af biblioteker

Henvendelse om registrering af biblioteker skal ske til Slots- og Kulturstyrelsen.

Find vejledning og skema

Danske ISIL-koder

Forskningsbiblioteker startende med DK-8:
Eksempel: DK-820010 Statsbiblioteket

Folkebiblioteker startende med DK-7:
Eksempel: DK-775100 Århus Kommunes Biblioteker

De pædagogiske læringscentre startende med DK-6:
Eksempel: DK-675100 Århus Kommune. Århus kommunale Skolemediecenter