Biblioteksnumre

Slots- og Kulturstyrelsen er dansk ISIL Registration Agency og tildeler biblioteksnumre til danske biblioteker.

Slots- og Kulturstyrelsen er ISIL Registration Agency for Danmark og er dermed autoriseret til at tildele internationalt gældende bibliotekskoder til danske biblioteker i henhold til den internationale standard ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL).

Det sker i praksis ved, at de gældende 6-cifrede danske biblioteksnumre med tilføjelse af et foranstillet "DK-" er en international bibliotekskode.

Hvad er et biblioteksnummer?

Biblioteksnummer er det 6-cifrede nummer, som tildeles af styrelsen som det officielle biblioteksnummer.

For folkebiblioteker består biblioteksnummeret af tallet 7 + det 3-cifrede kommunenummer + et 2-cifret filialnummer. Filialnummeret er en fortløbende nummerering af filialerne/betjeningsstederne. Dog har hovedbiblioteket altid løbenummer 00. Rækkefølgen af de øvrige filialer bestemmes af biblioteket. I tilfælde af flere bogbusser har hver bus sit eget nummer.

For de pædagogiske læringscentre består biblioteksnummeret af tallet 6 + det 3-cifrede kommunenummer + et 2-cifret filialnummer. En fælles institution for kommunes skolebiblioteker har også løbenummer 00.

For forskningsbiblioteker består biblioteksnummeret af tallet 8 + 4 cifre + et 1-cifret filialnummer. Filialnummeret er en fortløbende nummerering af filialerne/betjeningsstederne og hovedbiblioteket har altid løbenummer 0. I kraft af implementeringen af ISIL i Danmark er styrelsen ophørt ned at tildele bibliotekskoder til forskningsbiblioteker.

Indtil videre er det alene koder, tildelt af styrelsen, med første ciffer 6, 7 og 8, som er ISIL koder. Koder tildelt af Dansk BiblioteksCenter, men med første ciffer 5 er ikke en ISIL kode. Disse koder er tildelt private og amtslige biblioteker som brugerkoder i DanBib.

Se lister over de danske biblioteksnumre (ISIL-numre)

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Registrering af biblioteker

Henvendelse om registrering af biblioteker skal ske til Slots- og Kulturstyrelsen.

Find vejledning og skema

Danske ISIL-koder

Forskningsbiblioteker startende med DK-8:
Eksempel: DK-820010 Statsbiblioteket

Folkebiblioteker startende med DK-7:
Eksempel: DK-775100 Århus Kommunes Biblioteker

De pædagogiske læringscentre startende med DK-6:
Eksempel: DK-675100 Århus Kommune. Århus kommunale Skolemediecenter

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)