Biblioteksstandardisering

Standardisering inden for biblioteksverdenen er et kerneområde for Slots- og Kulturstyrelsen. På denne side finder du information om styrelsens standardiseringsaktiviteter på biblioteksområdet og samarbejdsprojekter.

Standardisering understøtter effektivisering

Formålet med standardisering er overordnet at understøtte en stadig effektivisering internt i bibliotekerne, bibliotekerne imellem og i forhold til omverdenen. Der er særligt fokus på standardisering i forhold til funktioner, hvor genbrug og ensartede retningslinjer understøtter en effektivisering for biblioteksvæsenet set under et.

Derudover understøtter styrelsen standardisering som middel til bedre samspil mellem sektorer og til forbedret tilgængelighed af information.

Styrelsen samarbejder med Dansk Standard om national og international standardisering for alle områder af betydning for biblioteksvæsenet. Der lægges særligt vægt på statistik, præsentation, identifikation og beskrivelse samt teknisk samspil mellem systemer.

Styrelsen understøtter arbejdet på disse felter via en aftale med Dansk Standard om støtte til arbejdet i Dansk Standard S24 Udvalg for Information og Dokumentation og i visse underudvalg. Aftalen gør det muligt for biblioteksrepræsentanter at deltage i standardiseringsarbejdet.

Styrelsen har blandt andet ansvar for

Opdateret 24. februar 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Dansk Standard

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation. De varetager opgaver inden for national såvel som international standardisering.

Biblioteksstandarder i Danmark

Hjemmeside, vedligeholdt af Det Kgl. Bibliotek, der giver en oversigt over aktuelt gældende specifikationer, services, vejledninger, XML schemaer, XML eksempler, name spaces, m.v. vedr. standardisering af indenfor biblioteksområdet.