Vadehavet

Den danske del af Vadehavet blev optaget på verdensarvslisten i 2014. Den tyske og hollandske del af Vadehavet blev optaget i 2009. De tre dele udgør til sammen det største tidevandsområde i verden. Verdensarvsområdet dækker et samlet areal på ca. 11.500 km2, hvoraf 1.239 km2 er dansk.

Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde, der med sit dynamiske og ubrudte landskab danner grundlag for en overvældende rigdom og mangfoldighed af liv. Derfor blev den tyske og hollandske del af Vadehavet udpeget af UNESCO som Verdensarv i 2009 og i 2014 udvidet med den danske del. 

Om Vadehavet

Vadehavet består af øer, tidevandskanaler, løb, sand- og mudderflader, marskenge, klitter og kyst, som konstant ændrer form og nogle gange endda placering. To gange om dagen forandres området markant af tidevandet, når det skiftevist går fra at være tørlagte mudderflader ved lavvande til krusende hav ved højvande.

Den globale biologiske mangfoldighed er afhængig af Vadehavet, som giver næring til mere end 10.000 plante- og dyrearter. Produktionen af biomasse er den højeste i verden og betyder, at fisk, sæler og fugle har rig adgang til føde. Området er derfor altafgørende for 10-12 millioner trækfugle, der mellemlander i området på vej til deres overvintringsområder eller til de områder, hvor de befinder sig om sommeren.

Vadehavet har alle de dele (arter, levesteder og processer), der udgør et naturligt og dynamisk økosystem, og området er stort nok til at sikre, at disse egenskaber kan bevares og beskyttes.

Godt beskyttet på tværs af grænser

Beskyttelsen og forvaltningen af verdensarven er effektivt sikret. Vadehavets meget høje beskyttelsesstatus er et resultat af mere end 30 års fælles naturbeskyttelsesindsats i Holland, Tyskland og Danmark, hvor Vadehavet er erklæret for nationalpark og naturreservat. Ved at arbejde sammen sikrer de tre lande en integreret forvaltning af området - de sikrer beskyttelsen af et grænseløst, sammenhængende og uadskilleligt økosystem, og de anerkender deres fælles ansvar over for det globale samfund ved at sikre, at nutidige såvel som fremtidige generationer kan nyde godt af Vadehavet.

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet blev indviet den 16. oktober 2010, som den tredje nationalpark i Danmark. Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, geest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalpark betyder at både natur og kultur er noget særligt. I Vadehavsområdet går natur og kultur hånd i hånd - og det er en stor del af områdets identitet. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)