9. Hjemmeværnsskolen i Nymindegab

I det sydligste hjørne af Ringkøbing Fjord ligger Nymindegablejren, der blev etableret af tyskerne under besættelsen.

I 1946 blev lejren taget i brug som uddannelsessted for hæren, og i 1949 overgik lejren til skole for det nyoprettede Hjemmeværn.

Gennem Den Kolde Krig da har de fleste danske hjemmeværnsfolk været forbi stedet på kurser og øvelser. En del af lejrens tyske murstensbygninger har et frisisk / slesvigsk præg med lignelser til den danske Bedre Byggeskik-tradition.

I Hjemmeværnets tid er der opført flere indkvarterings- og uddannelsesbygninger, der ligger som tre- og firlængede gårde rundt i terrænet, nærmest som en overdimensioneret landsby i et tilgroet klitlandskab.

Opdateret 17. februar 2020

Fakta

Opført i 1941 af Luftwaffe

Udvidet af Hjemmeværnet under Den Kolde Krig

Lejren anvendes stadig af Hjemmeværnet.

Kommune: Varde