Thomas B. Thrige

Tolderlundsvej 1 (med flere adresser), Odense Kommune

Thomas B. Thriges fabrikker ligger på et stort område i centrum af Odense, omkranset af gaderne Tolderlundsvej, Buchwaldsgade, Skibhusvej og Bredstedgade.

Virksomheden blev grundlagt i 1894 af maskinist Thomas B. Thrige, der under et ophold i Amerika havde stiftet bekendtskab med den nyeste elektriske teknologi. Efter hjemkomsten begyndte han at fremstille dynamoer, elektriske motorer og generatorer til industri og håndværk.

Produktionen startede i en mindre værkstedsbygning på Klingenberg ved Odense Å, men efter få år flyttede virksomheden til det nye industrikvarter mellem jernbanen og havnen. Her opførte Thrige i 1898 de første godt 2000 m² af det fabrikskompleks, der senere voksede til kolossal størrelse.

Den elektromekaniske produktion var i vækst, og Thrige blev i årene op til Første Verdenskrig landets førende producent af elmotorer. I 1913 tegnede fabrikken sig for ca. 75% af den danske produktion.

Thrige indledte tillige produktionen af bl.a. elevatorer og biler. I 1909 produceredes den første elektrisk drevne lastbil, og året efter de første benzindrevne vogne. I 1918 grundlagde Thrige De Forenede Automobilfabrikker, og en egentlig masseproduktion kom i gang. Bilproduktionen nåede dog aldrig på højde med den elektromekaniske produktion.

I 1967 fusionerede Thrige med Titan, og i 1990'erne besluttede selskabet at sælge det store fabrikskompleks. I dag huser området mange forskellige virksomheder og institutioner.

Bygninger og anlæg

Thomas B. Thriges tidligere fabriksanlæg i Odense dækker mere end 80.000 m², hvoraf 50.000 m² er bebygget med værkstedshaller og administrationsbygninger. Anlægget er udvidet kontinuerligt fra 1898 til opførelsen af den sidste bygning i 1956. Bebyggelsen er generelt af høj kvalitet og præget af skiftende tiders byggestil. Der findes således både bygninger opført i grundmur og bygninger opført med jernbetonskelet og store vinduesflader.

Fabrikkens kraftvarmecentral, tegnet af arkitekt Niels Jacobsen og opført 1916, blev fredet i 2005. Både bygning og inventar er meget velbevaret, bl.a. med en B&W-dieselmotor fra 1923, som stadig er funktionsdygtig.

Vurdering

Thomas B. Thrige har spillet en betydelig rolle i dansk industrihistorie generelt og som Odenses største virksomhed. Tilsammen vidner bygningerne både om virksomhedens udvikling og om udviklingen i den danske storindustris byggeri. Den fredede kraftvarmecentral er Odenses bedst bevarede industribygning.

Udpegning og vurdering: Kulturmiljøråd Fyn og Museumsrådet for Fyns Amt.

Opdateret 03. august 2022
Oops, an error occurred! Code: 20240618193022c59b501e