Burmeister & Wain

Refshaleøen, Københavns Kommune

Skibsværftet Burmeister & Wain begyndte sin historie som maskinfabrikken Baumgarten & Burmeister på Christianshavn. Fabrikken producerede bl.a. motorer, kedler og centrifuger, men begyndte i midten af 1800-tallet at bygge dampdrevne jernskibe. I 1872 anlagde virksomheden et skibsværft på Refshaleøen, og her fortsatte produktionen indtil lukningen i 1996.

Skibsværftet var hurtigt til at inddrage nye produktionstekniske processer, bl.a. i kraft af et tæt samarbejde med det statslige Orlogsværft. Frem til 1930'erne voksede B&W til at være Danmarks største arbejdsplads med næsten 8000 ansatte. Skibsbygningen var i mange år en af landets største valutaindtjeningskilder og dermed en hjørnesten i Danmarks udvikling som moderne industrination.

I løbet af 1900-tallet foretog værftet flere gennemgribende moderniseringer af produktionen. Maskinfabrikken på Christianshavn og værftet på Refshaleøen specialiserede sig i produktion af dieselmotorer og dieseldrevne skibe. I efterkrigstiden etablerede B&W sig som verdens førende leverandør af store containerskibe. Da efterspørgslen efter denne type skibe forsvandt i løbet af 1980'erne, gik skibsværftet i betalingsstandsning og lukkede i 1996.

Bygninger og anlæg

Værftsområdet på Refshaleøen er udvidet flere gange siden anlæggelsen i 1872. Det består i dag af en række forskellige bygninger, selv om en del nu er revet ned. De ældste bygninger stammer fra 1872, de yngste fra 1960.

Omkring 2. verdenskrig begyndte man at ændre produktionsmetode, hvilket afspejler sig i bygningernes størrelse og karakter. På det tidspunkt gik man gradvis over til at bygge skibene i mindre dele, der til sidst blev samlet i store haller over beddingerne, det såkaldte sektionsbyggeri.

Skibsbygningshallerne
De mest markante bygninger på værftsområdet er de to store sektionshaller med tilhørende byggedok fra slutningen af 1950'erne. Hallerne er 65 m høje, sammenbyggede i længden og placeret let forskudt i forhold til hinanden. De fremstår med rå, nøgne og tillukkede facader og med store åbninger i gavlen, der udnytter hele bygningens bredde og højde. Hallerne har sadeltage udstyret med ryttertagsfunktion.

Svejsehallen
Ud for det nordre Refshalebassin ligger svejsehallen, en 124 m lang bygning med segmentbuet tag. Den er opført i 1942 og udvidet i 1946 og -51.

Hovedlængen
Den ældste del af værftet blev anlagt på den nordlige del af den oprindelige Refshaleø i 1872. Hovedbygningen var et meget stort trelænget anlæg i 79 fag opført i gule sten. Her var der indrettet magasiner, metal- og træværksteder. Bygningen har høje, smalle og rundbuede vinduer. Længerne er gennembrudte og bærer præg af en række tilføjelser og facadeændringer.

Arkiv og litteratur

Der findes arkivmateriale fra værftets historie på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv og på Erhvervsarkivet i Århus. Teknisk Museum, Københavns Bymuseum, Nationalmuseet og B&W's eget museum har genstandssamlinger. Endelig er der en omfattende litteratur om B&W.

Vurdering

Anlægget på Refshaleøen fremstår som et samlet værftskompleks, der giver et levende indtryk af den klassiske industriarbejdsplads. B&W's skibsværft har spillet en stor rolle i industrialiseringen i Danmark. Samtidig indtager værftet en markant plads i arbejderbevægelsens historie som en stor og meget politisk aktiv arbejdsplads.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 24. oktober 2019