Ramme Dige - forsvarsvold og gravhøje

 
I det nordvestlige Jylland kun knap 4 km fra Vesterhavet ved Fjaltring ligger et af Danmarks ældst kendte forsvarsværker. Ramme Dige løber fra nord til syd og er kendt over en strækning på mere end 2,5 km. Diget spærrer for adgang af en gammel vejkorridor, som har gået langs rækken af de mange gravhøje syd for Limfjorden.

Oplev ved Ramme Dige

  • Et forsvarsværk. Den kendte del af forsvarsværket Ramme Dige består af en vold og en voldgrav. Voldgraven vender mod øst, så det må være herfra, man har skullet forsvare sig. Var det måske adgangen til Limfjorden og vigtige handelsforbindelser, man ville kontrollere?
  • Storladent landskab. Et stort område vest for selve diget er fredet. Oprindelig har der været ca 60 gravhøje i området. I dag er 15 tilbage. Man kan gå tur på det store område og få en fornemmelse af oldtidens kulturlandskab.
  • Flere tidsperioder. Ramme Dige er sandsynligvis opført for næsten 2000 år siden i jernalderen. På det tidspunkt gik her allerede en vigtig vejkorridor langs de mange høje. De fleste høje er opført for 3500 til 3100 år siden i bronzealderen men deres betydning i landskabet fortsatte i årtusinderne efter deres bygning.
  • En rekonstruktion af diget og voldgraven med de mål, som vi mener, anlægget har haft, da det var i funktion. Diget er rekonstrueret på et område, hvor det ikke længere var bevaret. Gå op på diget og se den bevarede del af det oprindelige dige mod sydvest. Mod nordøst viser rækken af metalpæle, hvor diget har gået. Her er forløbet fredet men ikke bevaret over jorden.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Ramme Dige ligger ved Bøvlingvej 93, 7620 Lemvig

Med indkørsel fra Pugholmvej ligger en parkeringsplads bag den rekonstruerede vold og voldgrav. Det fredede areal er hegnet, da det græsses af får, men man er velkommen til at gå ind på området.

Ramme Dige ejes og plejes af Naturstyrelsen.

Kort over Ramme Dige