Ejsbøl - krigsbytteoffer

 
I løbet af jernalderen blev der i perioden fra år 0 til det 5. århundrede e.Kr. foretaget flere våbenofringer i søen nær Ejsbøl ved Haderslev. Gennem 1900-tallet er der foretaget flere udgravninger på stedet, hvor der blev fundet en del våben, smykker, guld, bådnagler og personlige ejendele. Mere end 3.000 genstande blev fundet under udgravningerne, hvilket vidner om stor aktivitet på stedet.

Oplev ved Esjbøl

  • Her foregik ofringerne. Kik gennem tidsvinduet og se, hvor de forskellige våbenofringer skete gennem jernalderen. Ved at stille dig foran et gennemsigtigt vindue kan du opleve, hvor jernalderens krigere ofrede våben og personlige ejendele. Et af de flotteste fund var et officersbælte fra 300 e. Kr. af sølv, forgyldt presblik og blå glasperler. Et lignende bæltespænde er fundet i Tyskland.
  • Middelaldervolden. Også i middelalderen udnyttede man de gode forhold ved Ejsbøl Sø og anlagde et voldsted ved søbredden. Fra formidlingsplatformen kan du se direkte over til middelaldervoldstedet. Haderslev Museum udstiller genstandene.
  • Den genskabte sø. I 1999 blev den dengang udtørrede mose genskabt til den sø, du kan se i dag. Den har omtrent samme dimensioner, som mosen havde i jernalderen. Efter at have oplevet den genskabte sø kan du tage ind til Haderslev Museum og se de genstande der blev fundet i søen ved de arkæologiske udgravninger i årene 1955-64 og 1997-99.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Ejsbøl Sø ligger lige umiddelbart nordvest for Haderslev. Der er skilte og en lille parkeringsplads ved vejen. Nærmeste adresse er Ejsbølvej 68, 6100 Haderslev.

Kort over området