Kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for fredede bygninger, beskyttede sten- og jorddiger, beskyttede fortidsminder, arkæologiske undersøgelser og står derudover for arbejdet med udpegning af UNESCO Verdensarv i Danmark og rådgivning af kommunerne om bevaring af kulturmiljøer.