Strategisk panel på museumsområdet

Det strategiske panel har til opgave at identificere udviklingsmuligheder og potentialer for museumsområdet og rådgive om nationale strategier og indsatsområder.

Til at rådgive Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet er der efter museumsloven nedsat et strategisk panel og tre museumsudvalg for henholdsvis kunst-, kultur- og naturhistorie. Formanden for hvert museumsudvalg sidder også i det strategiske panel.

Det strategiske panel har til opgave at identificere udviklingsmuligheder og potentialer for museumsområdet generelt. Panelet rådgiver om nationale strategier og indsatsområder i relation til Slots- og Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til udvikling af museumsområdet.

Blandt de temaer, som panelet har beskæftiget sig med er ledelse, samlinger, skole, forretningsmodeller og bestyrelser. Panelets refleksioner og anbefalinger er publiceret som en række key learnings

Medlemmer af Det strategiske panel 1. september 2013 til 31. december 2019

Udpeget af kulturministeren

 • Kommunaldirektør Lars Møller, Holstebro Kommune
 • Etisk direktør Inger Bach, DR
 • Direktør Henriette Christiansen (næstformand), Støtte- og bevillingsadministration, Egmont Fonden
 • Direktør Martin Bender, VisitSydsjælland-Møn

Faste medlemmer i kraft af museet/organisationen som repræsenteres

 • Direktør Rane Willerslev, Nationalmuseet
 • Direktør Mikkel Bogh, Statens Museum for Kunst
 • Direktør Peter C. Kjærgaard, Statens Naturhistoriske Museum
 • Formand Flemming Just, Organisationen Danske Museer
 • Formand Søren Bak-Jensen, Foreningen af Specialmuseer i Danmark
 • Formand Steen Hjort, Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark.

Valgt af de statsanerkendte museer

 • Museumsdirektør Ulla Schaltz (formand), Museum Lolland Falster
 • Museumsdirektør Jørgen Smidt-Jensen, Museum Østjylland
 • Museumsdirektør Sine Kildeberg, Vendsyssel Kunstmuseum, Museumsudvalget for kunsthistorie.
 • Museumsdirektør Broder Berg, Vesthimmerlands Museum, Museumsudvalget for kulturhistorie
 • Museumsdirektør Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum, Museumsudvalget for naturhistorie.

Udpeget af eksterne organisationer

 • Professor Kirsten Drotner, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
 • Kontorchef Annegrete Larsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 
 • Konsulent Tina Kristensen, Kommunernes Landsforening
Opdateret 26. maj 2021