Sønderjylland får ny turistattraktion

05.11.2018
Slots- og Kulturstyrelsen og Sønderborg Kommune er gået sammen om at etablere en åben og aktiv kongelig køkkenhave ved Gråsten Slot. I køkkenhaven vil der være fokus på bæredygtig drift, formidling, undervisning og beskæftigelse for borgere, der har brug for et meningsfuldt job i et beskyttet miljø.

Fra 1960’erne til omkring år 2000 var der en særdeles produktiv køkkenhave ved Gråsten Slot, hvorefter køkkenhaven er blevet væsentligt reduceret, og siden er fortællingen om Den Kongelige Køkkenhave på Gråsten Slot efterhånden gået i glemmebogen.

Den gamle tradition med en levende og prægtig slotskøkkenhave skal nu genoplives, og i fremtiden skal den kongelige køkkenhave være åben for offentligheden og fungere som lokalt kultursted. På sigt er målet, at Den Kongelige Køkkenhave kan blive en turistattraktion for besøgende fra både ind- og udland.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der til daglig forvalter Gråsten Slot og Slotshave. Nu er styrelsen gået sammen med Sønderborg Kommune om at skabe en aktiv og åben køkkenhave ved slottet, hvor man kan komme til at opleve årets gang i et kongeligt gartneri. 

Samtidig er der indgået en aftale med Sønderborg Kommunes socialpsykiatriske beskæftigelsestilbud ”Væksthuset”, der i fremtiden vil stå for en stor del af den udvidede drift projektet i samarbejde med styrelsens gartnere og medarbejdere. 

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, siger:

”Gråsten Slot har i mange år været en vigtig turistattraktion for Gråsten By og Sønderborg Kommune. Med ”Den Kongelige Køkkenhave” bliver der endnu en stærk attraktion, som kan tiltrække turister fra ind- og udland. Gennem køkkenhaven kan vi formidle den særlige sønderjyske kultur og historie og dermed give turismen i Sønderborg Kommune et løft. Samtidig er det en fantastisk mulighed for at skabe et tilbud til borgere i socialpsykiatrien, så de kan være en del af en reel arbejdsplads og have en meningsfyldt hverdag. Vi skal som kommune lave beskæftigelsestilbud, og jeg er rigtigt glad for at se, hvordan man her får det til at gå op i samarbejde med Slot- og Kulturstyrelsen.”

Også i Slots- og Kulturstyrelsen ser man med forventning frem til, at køkkenhaven ved Gråsten Slot bliver åbnet op for offentligheden.

Vicedirektør Nikolaj Jensen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Vi tror på, at ”Den Kongelige Køkkenhave” ved Gråsten Slot kan blive et vigtigt turistmål i Sønderjylland og i grænselandet. Vi vil gerne formidle den vigtige historie om slotshaven og køkkenhaven, hvor vi forener den kongelige kulturhistorie med fortællingen om den omkringliggende natur og fødevareproduktion i Danmark. Samtidig er der borgere, der kan have det svært med at få en fod ind på arbejdsmarkedet, og dem vil vi gerne give muligheden for at arbejde, så de kan se noget vokse frem og derved kunne finde stolthed ved at gå til hånde og hjælpe med at vedligeholde slotshaven og slottet i samarbejde med styrelsens gartnere.” 

Projektet ”Den Kongelige Køkkenhave ved Graasten Slot – tradition med fornyelse” rummer en lang række tiltag. Eksempelvis skal en gartnerbygning ombygges til velkomsthus, så der bliver plads til café og gårdbutik, og der skal opføres et paradehus og vinterhave, hvor der indrettes undervisnings- og selskabslokaler og forskellige facilitetsrum til medarbejdere. 

Store dele af den oprindelige køkkenhave skal genskabes, da kun en femtedel af det 7.500 kvadratmeter store område i dag er dyrket, og derudover skal der skabes bedre trafikforhold og parkeringsmuligheder ved slotshaven.  

Projektet er finansieret takket være midler fra lokale fonde, Sønderborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. 

Fondene er:

  • Bitten og Mads Clausens Fond (7,7 millioner kroner)
  • Louis Hansens Fond (5 millioner kroner)
  • Fabrikant Mads Clausens Fond (900.000 kroner)
  • BHJ Fonden (900.000 kroner)
  • Sydbank Fonden (250.000 kroner)
  • Michael Jebsen Fonden (100.000 kroner) 

Sønderborg Kommune støtter samlet set projektet med 5,3 millioner kroner, hvoraf 1,6 millioner kroner går til udvikling af projektet, mens de resterende midler anvendes til eksempelvis nye fortove, ligesom der allerede er etableret en ny P-plads ved slottet. Slots- og Kulturstyrelsen bidrager med 5,3 millioner kroner til projektet. 

Arbejdet med projektet går i gang snarest, så bygninger, udvidelse af køkkenhave og anlæg af frugthave kan stå klar i foråret 2020. Det forventes, at Den Kongelige Køkkenhave kan indvies i sommeren 2020. 

Læs mere om Gråsten Slot

Læs mere om Gråsten Slotshave

Læs mere om projektet Den Kongelige Køkkenhave

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Niels Mellergaard, Slots- og Kulturstyrelsens Center for Slotte og Haver, tlf.: 33 95 42 00
Presseansvarlig Rasmus Kjølby, Sønderborg Kommune, tlf.: 27 90 81 77, rakj@remove-this.sonderborg.dk  
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 17. januar 2020