Håndstrøgne tagsten dækker Kongefløjens tag

08.02.2018
Restaureringen af Nyborg Slot er i fuld gang, og som et led i den omfattende restaurering skal der nyt tag på Kongefløjen og slottets sydlige tårn.

Mere end 11.000 håndlavede teglsten vil i løbet af foråret 2018 blive formet og fremstillet i hånden, så Nyborg Slots kongefløj og det sydlige tårn kan få nyt tag.

Det er Volstrup Teglværk ved Sæby i Nordjylland, der har fået opgaven med at fremstille de mange tusinde teglsten og specialsten, der skal sikre det gamle middelalderslot mod vejr og vind.

Projektchef Mads Falbe-Hansen siger:

”Vi får de mange smukke teglsten fremstillet på det samme teglværk som for otte år siden, da vi fik omlagt den østlige tagflade på Nyborg Slot. Nu er turen så kommet til at få omlagt tag på den vestlige halvdel af Kongefløjen og det sydlige tårn på Nyborg Slot. Det kræver et helt særligt håndelag at forme de fine tagsten, og hver eneste tagsten er unik og håndfremstillet med meget få redskaber.”

Tagestenene er en genskabelse af den tagsten, som arkitekt Mogens Clemmensen fik lagt på taget for omkring 100 år siden, og Volstrup Teglværk kommer til at levere både almindelige teglsten og en række specialsten som for eksempel såkaldte rygningssten og skotrende-sten, der skal bruges til tagrygningen og skotrenderne mellem taget og tårnene.

Produktionen af teglstenene er allerede gået i gang, og de mange håndlavede sten forventes at blive leveret i løbet af sommeren 2018.

Læs mere om Nyborg Slot

Se video om fremstilling af teglsten på Facebook-siden ”Kultur i Danmark”


Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden ”Kultur i Danmark”

Yderligere oplysninger:

Projektchef Mads Falbe-Hansen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 92 62 65, mfh@slks.dk

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 19. februar 2019