Søg midler til udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

14.06.2018
Det er nu muligt at søge midler til udvikling af landets folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Der er frist for ansøgninger den 1. november, og styrelsen afholder informationsmøder i september.

Kulturministeren har i år valgt følgende fire indsatsområder for udviklingspuljen: 

  • Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek 
  • Biblioteket som kulturelt omdrejningspunkt for fællesskaber
  • Børn, unge og digital læsning
  • Det pædagogiske læringscenters arbejde med læselyst på mellemtrinnet i et dannelsesperspektiv.

Informationsmøde

I år afholdes der fælles informationsmøder om Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje og DDB’s projektpulje. På møderne kan du få information om formål, fokus og ansøgningsforløb for de to puljer og høre om, hvordan projekter under de enkelte indsatsområder kan gøre en forskel. Møderne finder sted hhv. 4. september på Herning Hovedbibliotek og 6. september på Gentofte Hovedbibliotek. 
Program og tilmelding følger i august, men reserver dagen allerede nu. 

Ansøgningsfrist 

Der kan ansøges om støtte til gode idéer frem til torsdag d. 1. november kl. 23.59. 

Bliv inspireret

I Projektbanken kan du finde information om igangværende og tidligere projekter, som har fået støtte af enten Slots- og Kulturstyrelsen, DEFF eller DDB puljen. 

Yderligere oplysninger

Konsulent Kamma Kirk Sørensen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 73 33 80, kks@remove-this.slks.dk 

Konsulent Signe Thomsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 73 33 77, sth@remove-this.slks.dk    

Konsulent Jeppe Bjerregaard Jessen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 52 47, jep@remove-this.slks.dk 

Opdateret 19. februar 2019