Hvordan skaber vi fremtidens læsere - nu?

23.08.2018
Konference om læselyst skal give folkebibliotekerne input til, hvordan de kan styrke børn og unges lyst til at læse.

Slots- og Kulturstyrelsen afholder tirsdag den 27. november en konference om læselyst, som skal give konkrete og praksisnære bud på, hvordan folkebibliotekerne kan løse den klassiske kerneopgave: At styrke læselysten hos børn og unge.

Børn og unges lystbetonede læsning har været genstand for stor interesse de senere år. De yngre generationer af læsere navigerer i en broget medievirkelighed fyldt med digitale tilbud og oplevelser, og fritidslæsningen fylder ikke det samme i børn og unges liv, som den gjorde for 5-10 år siden.

Det fremgår af flere undersøgelser af børns læsevaner og læsekompetencer (blandt andet undersøgelsen "Børns Læsning 2017: Overblik og indblik", som er udarbejdet af Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning i forbindelse med Tænketanken Fremtidens Bibliotekers projekt "En generation af stærke læsere". Projektet modtog tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen i 2016. 

Undersøgelserne viser samtidig, at folkebibliotekernes rolle er stærkt udfordret, når det gælder den traditionelle kerneopgave at stimulere børns læselyst. Og for mange børn på mellemtrinnet er folkebiblioteket i dag ikke det mest naturlige sted at søge inspiration til læsning. Netop den udfordring danner afsættet for Slots- og Kulturstyrelsens konference ”Hvordan skaber vi fremtidens læsere - nu?”.

Erfaringer i hele landet

Mange af landets biblioteker har eksperimenteret med, hvordan man kan styrke børn og unges læselyst, og de har gjort sig værdifulde erfaringer. Formålet med konferencen er derfor at samle praktikere og udviklingskonsulenter fra hele landet, så de får mulighed for at dele erfaringer fra de nyeste udviklingsprojekter og tiltag på området. Repræsentanter fra både igangværende og allerede afsluttede projekter vil få lejlighed til at formidle metoder og resultater til kolleger og samarbejdspartnere.

Dagens hovedtalere er Christian Jensen, chefredaktør på Politiken, Troels Posselt fra den norske "Foreningen les" og den danske forfatter Sanne Munk Jensen. Der vil også være indslag fra de tre nationale læselystfyrtårne ”Smart Parat Svar”, ”Orlaprisen” og Forfatterskolen for Børn og Unge. De tre fyrtårne er gode eksempler på nationale koncepter, der siden 2005 på succesfuld vis har løst opgaven med at stimulere børn og unges læselyst.  

Tilmelding

Målgruppen for Slots- og Kulturstyrelsens konference er biblioteksmedarbejdere, udviklingskonsulenter og personale fra skolernes pædagogiske læringscentre.

Det er gratis at deltage i konferencen, men der vil blive opkrævet et gebyr på 450 kroner ved udeblivelse.

Man kan tilmelde sig konferencen på styrelsens hjemmeside fra midten af september. Reserver datoen allerede nu.

Tid og sted

Tirsdag den 27. november, kl. 09.30-16.00

Scandic Bygholm Park i Horsens. 

Yderligere oplysninger:

Konsulent Signe Thomsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 73 33 77, sth@remove-this.slks.dk

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 19. februar 2019