Nu kommer flere børn og unge til at deltage i kunst og kultur

24.06.2021
27 kommuner bliver en del af initiativet ”Grib Engagementet”, der skal give flere børn og unge adgang til og lyst til at udfolde sig inden for bl.a. musik, teater og billedkunst. Initiativet er en del af kulturministerens ambition om, at flere børn og u

Fra Lolland i syd til Hjørring i nord kommer kommuner og lokale aktører i alle landets regioner til at  gennemføre  forsøg, der skal sikre, at endnu flere børn og unge deltager  i aktiviteter inden for blandt andet musik, billedkunst og teater. En klar vision som er lanceret af kulturminister Joy Mogensen: 

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Interessen for kunst og kultur starter i de unge år. Og derfor er det helt afgørende, at vi sikrer bedre muligheder for, at børn og unge kan møde og bruge kulturen aktivt i en tidlig alder. Det giver gode forudsætninger for at blive en del af et kreativt fællesskab. Derfor er disse forsøg et første, vigtigt skridt for at flere børn og unge får mulighed for og lyst til at udfolde sig i øvelokalet, på scenen eller i kunstværkstedet.”  

Forsøg i hele landet

De i alt 14 modelforsøg kommer til at løbe over efteråret 2021, og de skal skabe mere viden om og erfaringer med, hvad der vil give flere børn og unge lyst til at udfolde sig inden for teater, film, dans, design, poesi, musik og billedkunst. 

I Aarhus Kommune vil man arbejde med undervisning i musik, kunst og drama til børn og unge i specialklasser i samarbejde mellem skolelærere, pædagoger, musik- og kulturskolelærere og kommunens PPR (Pædagogisk-psykologisk rådgivning). 

I Hjørring Kommune vil man forsøge sig med den musikpædagogiske tilgang fra El Sistema, som blev udviklet i Venezuela for 30 år siden. El Sistema bruges blandt andet som metode til at skabe et musikalsk fællesskab blandt børn og unge. 

I Fredensborg, Tårnby, Lolland og Aalborg kommuner skal rytmik, dans og krop spille sammen i musikaktiviteter for førskolebørn og børn i indskolingen, der gennemføres i samarbejde mellem instruktører fra lokale gymnastikforeninger, lærere, pædagoger, musikskolelærere og danse- og dramaundervisere.  

Mens man i Silkeborg, Skanderborg, Odder og Hedensted Kommuner vil engagere de 13-18 årige ved at oprette brugerdrevne kulturklubber, hvor de unge er med til at vælge, hvad undervisningen skal handle om. Når unge skal opdage og udvikle deres evner for at skabe kreativt er det ideen, at unge skal være medskabere. Modelforsøget sker i samarbejde mellem ungdomsskolerne, musik- og kulturskolerne, VIA University College og organisationen Institut for X, der har erfaring med at udvikle ung til ung-tilbud.  

Erfaringerne fra modelforsøgene og den løbende faglige evaluering skal danne grundlag for at vurdere, hvordan det fremadrettet er muligt at understøtte, at flere børn og unge deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter. 

Fakta om indsatsen ”Grib Engagementet”

Der er på Finansloven afsat 20 millioner kroner i henholdsvis 2021 og 2022 til de kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur.

Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget i alt 16 ansøgninger, og der blev ansøgt for i alt 23,8 millioner kroner. 14 ansøgninger har fået tilskud, som til sammen retter sig mod børn og unge 0-24 år. 

Puljen bliver også slået op en anden ansøgningsrunde den 19. august 2021, og kan søges frem til og med den 10. november 2021. 

Læs mere om de støttede projekter

Yderligere oplysninger:

Musikskolekonsulent Niels Græsholm, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00 

Børne- og ungekonsulent Mia Nadia Lippert, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00  

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 76 51 16

Opdateret 24. juni 2021