Nu bliver bibliotekspenge for billedkunst udbetalt

28.05.2021
I alt 71 billedkunstnere får i dag udbetalt bibliotekspenge for værker, de har til udlån på biblioteker rundt omkring i Danmark.

Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler i dag i alt 189.377 kroner til 71 billedkunstnere, der har værker til udlån på danske biblioteker.

Det er et lille fald i forhold til sidste år, hvor i alt 78 billedkunstnere fik udbetalt bibliotekspenge. Faldet skyldes, at der nu er fem deltagende bibliotekskommuner i ordningen modsat sidste år, hvor seks bibliotekskommuner deltog. 

Bibliotekspenge for billedkunst udbetales til billedkunstnere, hvis værker i form af original kunst, grafik og fotografier er tilgængelige for borgerne via landets biblioteker. 

Fakta om bibliotekspenge for billedkunst

Bibliotekspenge for billedkunst, det såkaldte ”rådighedsbeløb for billedkunst”, er en kulturstøtteordning målrettet billedkunstnere.

Ordningen har en årlig bevilling på finansloven, og formålet er at støtte billedkunstnere, hvis værker er til udlån på bibliotekerne.

Se listen over modtagere af bibliotekspenge for billedkunst i 2021 (pdf)

Læs mere om bibliotekspenge for billedkunst

Yderligere oplysninger:

Kontorfunktionær Jacob Skeltved, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

 

 

Opdateret 28. maj 2021