Læsø er optaget på tentativlisten for UNESCO Verdensarv

15.10.2021
Kattegatøen Læsø får nu mulighed for at arbejde videre med at få øens helt særlige byggeskik med gårde med smukke tangtage og det lille øsamfunds historiske saltsydning optaget på UNESCOs liste over verdens ypperste kultur- og naturarv.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har netop besluttet, at projektet ”Salt og Tang på Læsø” skal føjes til den nationale tentativliste. Det er en forudsætning for at kunne søge om optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste, at stedet først er optaget på den danske tentativliste. 

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Læsø Kommunes ansøgning om at blive optaget på den danske tentativliste har bekræftet mig i, at øens særlige kulturarv har verdensarvspotentiale. Teknikken bag de tangtængede huse finder man ingen andre steder i verden. På Læsø er der stor lokal opbakning til ønsket om at blive Verdensarv, og bag ansøgningen står en solid organisering med stærke og engagerede kræfter. Begge dele lover godt for de kommende års arbejde med selve nomineringsmaterialet, som kan ende med, at Læsø bliver optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Det vil være helt unikt for Danmarks mindste kommune.” 

Læsø optages på tentativlisten på baggrund af en revideret ansøgning fra juni 2020. Da den danske tentativliste sidste gang var åben for nye forslag i 2018, var Læsø også blandt ansøgerne, men blev ikke optaget på listen. Læsø Kommune er blevet opfordret til at videreudvikle ansøgningen inden for to år og få den vurderet på ny. Det er en gennemarbejdet og fokuseret ansøgning, ”Salt og Tang på Læsø”, der nu har sikret øen en plads på den danske tentativliste. 

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, der har ansvaret for Rigsfællesskabets verdensarvsarbejde, mens kulturministeren har ansvaret for at indstille nye steder til UNESCOs Verdensarvsliste. 

Det er i sidste ende op til UNESCOs Verdensarvskomite at tage stilling til, hvad der skal optages på verdensarvslisten, hvilket sker én gang om året på komiteens sommermøde. 

Læs mere om Verdensarv i Danmark og Grønland og om tentativlisten  

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95  

Opdateret 08. november 2021