Væld af aktiviteter på vej til sårbare, udsatte og ældre borgere

24.09.2020
I alt 194 projekter landet over har tilsammen modtaget 19,4 millioner kroner til at gennemføre kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, der kan forhindre ensomhed blandt sårbare, udsatte og ældre danskere og skabe bedre trivsel.

Der er nu kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter på vej til nogle af de danskere, der er allerhårdest ramt af de corona-restriktioner, som gør det svært for os alle at mødes i sociale sammenhænge.  

For sårbare, udsatte og ældre borgere kan det nemlig give store udfordringer i hverdagen at leve i en coronatid, som for rigtig mange medfører isolation, inaktivitet og ensomhed. 

Det skal de i alt 194 projekter ændre på, så netop de svageste i samfundet får en aktivitetsbaseret vitaminindsprøjtning, der kan skabe glæde, inspiration og engagement under sundhedsforsvarlige forhold. 

Aktiviteter landet over 

Puljen til sårbare, udsatte og ældre under coronakrisen støtter lokale aktiviteter og arrangementer fra Limfjorden i Region Nordjylland til Lolland i det sydligste af Region Sjælland. De første projekter fik besked om, at de ville modtagestøtte allerede i maj måned, og nu er de sidste midler i puljen fordelt. 

Snart vil børn med den arvelige sygdom cystisk fibrose, som i høj grad har måttet leve i isolation på grund af risikoen for at blive smittet med COVID-19, kunne deltage i kunstneriske tegneworkshops både ved fysisk fremmøde og online. Det er Cystisk Fibrose Foreningen i samarbejde med "Cool Kids", som er en børne- og ungdomspsykologisk klinik, der står bag projektet, som inviterer børn fra hele landet til at deltage.   

Særligt udsatte unge, som kæmper med for eksempel psykiske lidelser, misbrug eller hjemløshed, har mulighed for at blive en del af en musikalsk "maker- og mentorindsats", hvor de sammen med professionelle musikere kan komme med på en "Rap Camp". Campen skal give unge fra hele landet chancen for at indgå i et positivt fællesskab, hvor de kan give udtryk for egne livserfaringer. Det er den frivillige almennyttige forening #detstartermedmusikken, som har taget initiativ til projektet i samarbejde med organisationen "Life Changes" og kulturforeningen "WoWiWo". 

På Vejlekanten har Nationalmuseet i samarbejde med blandt andet Muskelsvindfonden taget initiativ til at invitere borgere med forskellige bevægelseshandicaps på tur til Oplevelsescenter Kongernes Jelling efter lukketid. Her kan deltagerne opleve arrangementet ”Blåtand by Night”, hvor de kommer på nyudviklede, guidede ture rundt i udstillingerne, de kommer helt tæt på de historiske runesten ved Kongens Jelling og er med til fællesspisning i bedste Valhalla-stil.

På i alt 37 plejecentre for ældre i 11 kommuner landet over, herunder i kommunerne Sønderborg, Slagelse, Ikast-Brande og Bornholm, får beboerne besøg af Teater Magistraten, som med reminiscensforestillingen ”Husker/Demenslydbillede” forsøger at forstærke og understøtte ældre medborgeres trivsel og livskvalitet ved hjælp af musikalske teateroplevelser. 

Nationale projekter inviterer til aktivt efterår 

Ud over de mange lokale og regionale initiativer vil der også blive afholdt en række nationale initiativer, som løber til udgangen af 2020. Det drejer sig eksempelvis om et morgentræningsprogram på DR, som er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Firmaidræt og Ældresagen, der er gået sammen om projektet ”Aktiv i en coronatid”. Her får ældre medborgere i hele landet mulighed for at få styrket musklerne og deltage i et motionsfællesskab, hvor alle kan være med. 

Borgere med et handicap bliver også inviteret til at bevæge sig, når FIMD (Foreningen for integreret moderne dans i Danmark) sammen med Landsforeningen for Cerebral Parese, LEV – livet med udviklingshandicap og Dansk Handicapforbund går sammen om live-streaming på Facebook og Zoom-undervisning i mindre bevægelsesfællesskaber. 

Fakta om puljen

Puljen til sårbare, udsatte og ældre under coronakrisen udmønter to politiske aftaler på henholdsvis Social- og Indenrigsministeriets og Sundheds- og Ældreministeriets områder, hvor der er indgået en politisk aftale om en samlet pulje på i alt 19,4 millioner kroner til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre borgere under coronakrisen. 

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, som har administreret puljen. 

Se liste over større projekter, der har modtaget tilskud 

Se liste over mindre projekter, der har modtaget tilskud

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95  

Opdateret 08. januar 2021

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende puljen "Udsatte, sårbare og ældre under Coronakrisen" kan du kontakte os her.