Klagenævns afgørelse om Nyborg Slot giver medhold til klagere

17.12.2020
Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop truffet afgørelse i en klagesag om projekt Nyborg Slot. Afgørelsen giver klagerne medhold, og dermed kan et planlagt byggeprojekt ikke realiseres.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop truffet afgørelse i en klagesag om Nyborg Slot, hvor Nævnet har givet medhold til klagerne.

Afgørelsen betyder, at et planlagt byggeprojekt, der skulle nyfortolke og genskabe Nyborg Slot som det firefløjede fæstningsværk, det var i middelalderen, ikke kan realiseres. 

Direktør Jesper Hermansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

"Det er med stor beklagelse, at vi i dag har modtaget Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om slotsprojektet i Nyborg. Det er klart, at det på ingen måde var den afgørelse, vi havde forventet eller håbet på.

Vi har netop haft et møde i styregruppen bag projektet, hvor vi har drøftet klagenævnets afgørelse. Vi tager naturligvis klagenævnets afgørelse til efterretning, og selvom det er en hård besked at få, så er vi samtidig utrolig stolte af de dele af projektet, vi allerede nu har fået gennemført. Der er skabt et nyt, flot torv og turneringsplads ved Nyborgs rådhus, og vi er lige nu i fuld gang med at restaurere den gamle kongefløj fra kælder til kvist. Restaureringen af Nyborgs kongefløj sikrer, at den gamle kongeborg vil stå i mange hundrede år endnu, så også de kommende generationer vil få mulighed for at opleve en ægte middelalderborg.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad der skal ske herfra. Vi vil snarest muligt samle parterne bag projektet og drøfte, hvad der nu skal ske".    

Klagesagen blev indledt i juni måned 2019 og har siden været under behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det var de fire klageparter "Foreningen for Gamle Bygningers Bevaring", "Kultur & Arv", "Foreningen for Nyborgs Forskønnelse" og "Europa Nostra Danmark", der havde indbragt sagen for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Projektet er udviklet i et samarbejde bestående af Jaja Architects, VMB Arkitekter, Cubo Arkitekter og professor Mogens A. Morgen med ingeniørfirmaet Søren Jensen som ingeniør og Schønherr A/S samt Schul Landskabsarkitekter som landskabsarkitekter. Projektet er finansieret af Nyborg Kommune, Østfyns Museer, Realdania, A.P. Møller Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen.  

Læs Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse (pdf)

Læs faktaark om Slotsprojektet (pdf)

Læs mere om Nyborg Slot 

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95    

Opdateret 18. december 2020