Museer skal have bedre fat i de sjældne brugere

15.12.2020
Slots og Kulturstyrelsen uddeler 7,6 mio. kr. til museer. 2 mio. kr. går til en ny pulje, der skal styrke museernes relevans for nye målgrupper.

Formålet med den nye pulje er at styrke museernes relevans og aktualitet forunderrepræsenterede brugergrupper på museerne. Det skal ske gennem udvikling af nyviden og nye metoder, formidlingsformater og tværfaglige samarbejder.Med inddragelse af eksperter fra museer og universiteter har Slots- og Kulturstyrelsennetop uddelt midler fra en ny pulje, der har til formål at styrke museernes relevans for nye brugergrupper.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Det er rigtig vigtigt, at museerne er relevante for hele befolkningen uanset hvilkenbaggrund, man kommer fra. Undersøgelser viser, at især de unge, mænd og danskeremed et lavt uddannelsesniveau sjældent besøger museerne. Det kan vi gøre bedre, formuseerne rummer vores fælles fortid og kulturarv, som tilhører os alle sammen. Derforskal museerne gøre deres tilbud mere vedkommende for dem, der sjældent benyttermuseernes tilbud. Det arbejde har mange museer taget fat på allerede, men vi skalhave flere med ombord, så endnu flere får et indblik i vores fælles historie."

Fakta om ny pulje til sjældne brugere

Der er uddelt i alt 2 millioner kroner til tre projekter. Museum Vestsjælland har fåetmidler til at udvikle en model for online-kulturformidling, så museernes viden ogoplevelser kan nå ud til nye brugergrupper, der i dag er underrepræsenteret.For at gøre museerne mere relevante for unge har Ragnarock - Museet for pop-, rock- og ungdomskultur i Roskilde fået midler til at invitere de unge ind og blive "museumshackere", så dehjælper museet med at gøre museumsoplevelsen mere vedkommende for de unge.

Og Den Hirschsprungske Samling i København har fået midler til at bruge kunsten somrollemodel for inddragelse af unge indvandrerkvinder på museerne.

To museumspuljer til bevaring og forskning

Ud over de 2 millioner kroner til det nye indsatsområde har Slots- og Kulturstyrelsen uddelt 7,6 millioner kroner til at sikre bevaring af museernes samlinger, styrkeforskningen på museerne og indkøb af nye værker og genstande.

Læs mere om disse uddelinger

Læs mere om sammensætningen af museernes brugere (pdf) (bagerst i rapporten)

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Chefkonsulent Berit Fruelund Kjærside, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 02. august 2022