Millioner skal styrke museernes samlinger

15.12.2020
I alt 15 museer rundt omkring i landet får nu tildelt i alt 5,2 millioner kroner, så de kan styrke kvaliteten af deres samlinger og sikre, at alt fra fiskeredskaber og genstande fra anden verdenskrig til skitsesamlinger kan blive bevaret for eftertiden.

I dag får i alt 15 museer landet over besked om, at de modtager støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen til varetagelse af deres samlinger. Der er tale om uddeling af en pulje på i alt 5,2 millioner kroner.

Midlerne går blandt andet til konservering af kunstværker og museumsgenstande og gennemgang af en række samlinger, som kan give museerne et bedre overblik over samlingernes indhold og tilstand. 

Enhedschef Ole Winther, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Det er virkelig en god nyhed, at vi forsat kan støtte museerne med midler til samlingsvaretagelse. Vi har fået rigtig mange ansøgninger til en lang række relevante og gennemarbejdede projekter. I år har der været en stor spredning i ansøgningerne, hvor både natur-, kultur- og kunstmuseer har søgt puljen. Det har givet os mulighed for at uddele midlerne bredt til alt fra metodeprojekter og traditionel samlingsgennemgang til konservering af genstande inden for natur-, kultur- og kunsthistorie.” 

Giftige knogler i Aarhus

Blandt de støttede projekter i år er Naturhistorisk Museum Aarhus, som modtager cirka 170.000 kroner til konservering af knogler indsamlet af "Den Østafrikanske Videnskabelige Ekspedition" i 1947. 

Ekspeditionen var udsendt af Naturhistorisk Museum i Aarhus, og der blev hjemsendt et stort antal knoglepræparater fra østafrikanske pattedyr som for eksempel gnu og antilope. Knoglerne var afrenset i vand og behandlet med giften arsenik, før de blev sendt til Aarhus. Men efter en vandskade i museets magasiner er knoglerne blevet angrebet af skimmelsvamp. 

Naturhistorisk Museum Aarhus skal anvende de 170.000 kroner til at afrense knoglerne for skimmelsvamp og arsenikrester, hvorefter museet vil vurdere, om knoglerne kan indgå i museets 100-års jubilæumsudstilling i 2021.  

Ligestilling mellem kunstværkerne

Den Hirschsprungske Samling i København modtager i alt 201.250 kroner til konservering af værker udført af blandt andet Bertha Wegmann, Emilie Mundt og Augusta Dohlmann. Museet har gennem flere år aktivt indsamlet værker fra 1800- tallet udført af kvindelige kunstnere, da de har været underrepræsenteret i museets samling. 

Den Hirschsprungske Samling har dog konstateret, at flere af deres værker af kvindelige kunstnere er i ringe bevaringsstand. Projektet, som museet har fået støtte til, skal sikre, at i alt 13 værker udført af kvinder bliver restaureret og konserveret, så de i fremtiden kan indgå i udstillinger og forskning.    

Læs mere om uddelingerne fra puljen til samlingsvaretagelse i 2020

Fakta om udviklingsmidlerne til museerne

Kulturministeriet har flere museumspuljer, der yder støtte til udvikling af museumsområdet. En af disse er puljen til samlingsvaretagelse, som i år har disponeret over 5,2 millioner kroner.  

Derudover er der blevet uddelt 2 millioner kroner til museernes køb af værker og genstande gennem puljen for erhvervelser. Puljen til styrkelse af forskerkompetencer uddeler i alt 0.4 millioner kroner til museerne, og puljen til styrkelse af museernes relevans fordeler 2 millioner til museerne i år.  

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, der fordeler midlerne efter indstilling fra arbejdsgrupper bestående af medlemmer fra styrelsens kultur-, kunst- og naturhistoriske museumsudvalg. 

Læs mere om statsstøttede museer

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook 

Yderligere oplysninger:

Museumskonsulent Lene Oskaria Stengaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

 

Opdateret 15. december 2020