Indsatsområder for museumspuljer i 2020 er nu fastlagt

23.06.2020
I løbet af de kommende uger åbner Slots- og Kulturstyrelsen for ansøgninger til fire ikke-coronarelaterede puljer, som statslige og statsanerkendte museer kan søge om midler fra i 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen vil i løbet af de næste par uger åbne for fire puljer, statslige og statsanerkendte museer kan søge om midler fra i 2020.

Det gælder "Pulje til samlingsvaretagelse", "Pulje til styrkelse af forskerkompetencer", "Puljen til styrkelse af museernes relevans for nye brugergrupper" og "Pulje til erhvervelser".

Ansøgere til puljerne skal i år have særligt fokus på øget relevans for nye brugergrupper, samlingsvaretagelse, erhvervelser og opkvalificering af forskerkompetencer.

"Pulje til samlingsvaretagelse" har ansøgningsfrist den 1. oktober 2020.

"Pulje til styrkelse af forskerkompetencer" har ansøgningsfrist den 1. oktober 2020.

"Puljen til styrkelse af museernes relevans for nye brugergrupper" har ansøgningsfrist den 29. oktober 2020.

"Pulje til erhvervelser" har løbende frist frem til den 2. december 2020.

Ansøgere for de tre puljer med fast ansøgningsfrist vil få svar ved udgangen af 2020.

På styrelsens hjemmeside kan man, når puljerne er åbnet, læse mere om de præcise krav og kriterier for at søge puljerne og den konkrete ansøgningsprocedure.

Læs mere om de strategiske puljemidler

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

For samlingsvaretagelse:
Konsulent Lene Stengaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

For erhvervelser:
Konsulent Stine Haarløv, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

For forskningskompetencer:
Konsulent Rune Ottogreen Lundberg, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: tlf.: 22 61 19 95

Opdateret 24. juni 2020