Biblioteker og forfattere skruer op for læselysten

11.11.2020
Der er nye, spændende tiltag på vej til alle landets borgere, når biblioteker og pædagogiske læringscentre i samarbejde med forfattere og kunstnere nu skruer op for læselysten og læsefællesskaber. I alt 34 projekter får tilskud for 13,6 millioner kroner f

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet har netop fået besked om, at de kan sætte gang i projekter, der blandt andet styrker danskernes læselyst, udvikler inspirerende læsefællesskaber og fremmer biblioteksudviklingen i Danmark.  Midlerne kommer fra ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” under indsatsområdet ”Læselyst og læsefællesskaber for alle”.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Er der noget, coronakrisen har lært os, så er det, at der mere end nogensinde før er behov for at støtte kulturaktiviteter og fællesskaber om kulturen til alle danskere, men særligt for dem, der har det allersværest lige nu. Vores folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre er kommet med en masse inspirerende idéer til, hvordan de kan samle borgere over hele landet på forsvarlig vis og give os alle nogle gode oplevelser, som måske også kan være med til at bekæmpe ensomhed og isolation blandt de mest sårbare borgere. I år skal projekterne desuden involvere forfattere og kunstnere, så de får nogle ekstra muligheder for at få gang i hjulene under coronakrisen.”

Projekterne byder på både digitale og fysiske formidlings- og fællesskabsaktiviteter, som inddrager blandt andet forfattere, udøvende kunstnere og foredragsholdere. 

Læsefællesskaber for sårbare grupper

De 34 projekter understøtter på forskellig vis folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentres arbejde med læselyst og læsefællesskaber, og mange projekter er rettet mod grupper i samfundet, der ikke så ofte selv opsøger litteratur og læsning. 

For eksempel er syv kommuner med Hillerød Bibliotekerne i spidsen gået sammen om at udvikle nye metoder til læsegrupper som sundhedsfremmende tilbud til udsatte borgere. Der er fokus på, at resultaterne fra projektet bliver delt, så de kan komme de mest udsatte og sårbare borgere til gavn, uanset hvor de bor i Danmark.

Online-fællesskab og fortællinger

På Lolland Bibliotekerne vil man – sammen med en række kunstnere – afprøve nye, kreative veje for at skabe læselyst og læsefællesskaber blandt nogle af dem, der ikke af sig selv opsøger litteraturoplevelser. I lokale kulturhuse vil man med udgangspunkt i lokale sagn og myter vække læselysten hos borgere i lollandske landsbyer. 

På bibliotekerne i Roskilde og Næstved vil man skabe litteratur om en pandemi, som man kan være fælles om online. Gennem interaktive fortælleformer vil forfattere, digitale udviklere og biblioteksformidlere aktivt inddrage unge i udviklingen af pandemiværket og eksperimentere med interaktive, digitale fortælleformer. 

Tænketanken Fremtidens Biblioteker vil med en ny, udvidet undersøgelse af læse- og medievaner hos børn og unge på mellemtrinnet og i udskolingen skabe et forskningsinformeret afsæt for læselystindsatser i folkebiblioteker og skoler med særligt fokus på læsefællesskaber. Undersøgelsen følger op på undersøgelsen om "Børns Læsevaner 2017" og følger dermed op på den nyeste udvikling og viden på området.

Fakta om Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Kulturministeriet støtter udviklingen af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre med ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”. Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af bibliotekerne og deres opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. 

Det er kulturministeren, der træffer afgørelse om de strategiske indsatsområder for puljen, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. I år er puljen udbudt med indsatsområdet ”Læselyst og læsefællesskaber for alle.” Slots- og Kulturstyrelsen har i år modtaget og behandlet i alt 65 ansøgninger, hvoraf 34 projekter har modtaget støtte.

Se oversigten over de støttede projekter (pdf)

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19"

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden "Kultur i Danmark"

Yderligere oplysninger:

Konsulent Nina From Jensen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 12. november 2020