Mere end 10.000 får udbetalt bibliotekspenge

12.04.2019
I dag får over 10.000 forfattere, oversættere, illustratorer og andre kunstnere udbetalt bibliotekspenge, og i alt bliver der uddelt 181 millioner kroner. I år går en større del til ”de digitale bibliotekspenge”, som 4.442 personer i år vil få andel i.

Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler i dag 181 millioner kroner til i alt 10.504 forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, komponister og andre, hvis bøger er tilgængelige på landets folkebiblioteker, bibliotekernes digitale udlånstjenester og folkeskolens pædagogiske læringscentre.

Enhedschef Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”I år holder vi især øje med udviklingen inden for de digitale e-bøger og netlydbøger. Sidste år var første gang, at Danmark udbetalte bibliotekspenge for digitale udgivelser. Vi kan nu se, at stort set alle forlag er med i ordningen, da andelen af modtagere af den digitale del af bibliotekspengene er steget med mere end 1.000 personer i år sammenholdt med sidste år.

Vi kommer til at evaluere den nye ordning allerede i år sammen med bibliotekerne og forfatterne, så vi sikrer, at den er hensigtsmæssigt skruet sammen, og at der også i fremtiden er sammenhæng mellem bibliotekspengene og de materialer, som bibliotekerne stiller til rådighed for borgerne.”

Sammenlagt går i alt 6 procent af bibliotekspengene i år – svarende til 10,9 millioner kroner – til digitale udgivelser, hvilket er 3,7 millioner kroner mere end sidste år.

Mange flere modtager bibliotekspenge for deres digitale udgivelser

I år er der i alt 4.442 personer, der modtager bibliotekspenge for deres e-bøger og netlydbøger. Det er mere end 1.000 flere end i 2018, hvilket svarer til en stigning på cirka 30 procent.

I gennemsnit får modtagerne udbetalt 2.446 kroner fra den digitale del af biblioteksafgiftspuljen, mens det største beløb udbetalt til en enkelt forfatter for e-bøger og netlydbøger i 2019 er 120.186 kroner.
Det faktum, at alle de store, danske forlag har tilsluttet sig bibliotekernes digitale tilbud ”eReolen”, har betydet, at yderligere 10.017 digitale titler indgår i beregningen af bibliotekspenge for digitale udgivelser sammenholdt med året før. Det er en af årsagerne til, at flere modtager penge for deres digitale udgivelser i 2019 sammenholdt med året før.

”Top 10” over modtagere af bibliotekspenge i 2019

I forhold til sidste års udbetaling af bibliotekspengene (angivet i parentes), er det stort set de samme forfattere og deres værker, der udgør toppen af listen i 2019.

1 Bjarne Reuter (1)
2 Josefine Ottesen (2)
3 Lene Kaaberbøl (4)
4 Dennis Jürgensen (3)
5 Bent Haller (5)
6 Kenneth Bøgh Andersen (6)
7 Kim Fupz Aakeson (9)
8 Jørn Jensen (8)
9 Lars-Henrik Olsen (11)
10 Maria Helleberg (10)

”Top 10” over modtagere af bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger

1 Leif Davidsen (1)
2 Maria Helleberg (3)
3 Dennis Jürgensen (2)
4 Inger Gammelgaard Madsen (5)
5 Michael Katz Krefeld (6)
6 Pernille Eybye Jørgensen (4)
7 Josefine Ottesen (8)
8 Susanne Clod Pedersen (9)
9 Martin Jensen (7)
10 Bjarne Reuter (54)

Se samlet liste over modtagere i 2019

Fakta om bibliotekspenge

Bibliotekspengene udbetales en gang om året og udregnes i en fysisk og en digital del.
Den fysiske del af bibliotekspengene udregnes ved en kombination af antallet af bøger, der står på bibliotekerne, sammenholdt med bogens genre, sidetal og antal bidragsydere.

For den digitale del er der ikke et eksemplarantal at tage udgangspunkt i. Derfor bruges i stedet en kombination af titlens ”udbredelse” (det vil sige i hvor mange kommuner, bogen har været udlånt), ”anvendelse” (det vil sige, hvor mange gange bogen har været udlånt) og ”tilrådighedsstillelse” (det vil sige, hvor mange kommuner bogen kan udlånes i) sammen med de øvrige parametre genre, sidetal og antal bidragsydere.

Læs mere om årets udbetaling af bibliotekspenge

Yderligere oplysninger:

Kommunikationskonsulent Marie Starup, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 17. januar 2020