Nu er Frihedsmuseet færdigbygget

27.09.2019
Slots- og Kulturstyrelsen har i dag overdraget det færdigbyggede Frihedsmuseum til Nationalmuseet. Det skete ved et arrangement i Churchillparken i København, hvor Nationalmuseet fik nøglerne til museumsbygningerne.

Det var til stor sorg for mange, da bygningerne, der husede Frihedsmuseet, brændte tilbage i 2013. Heldigvis blev de fleste af museets genstande reddet, og her seks år efter ser et nyt museum nu dagens lys.

Enhedschef Ann-Pia Puggaard, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Det er fantastisk, at vi nu kan overdrage museumsbygningerne for det nye Frihedsmuseum til Nationalmuseet. Mange har ventet i spænding på denne dag, hvor vi formelt kan afslutte byggearbejdet. En utrolig stor tak til alle, der har været involveret i projektet – lige fra bygningsarbejdere til arkitekter og ingeniører.”

Markering i Churchillparken

Overdragelsen fandt sted i Churchillparken i København, hvor Slots- og Kulturstyrelsens direktør Jesper Hermansen kunne overrække nøglerne til museumsbygningerne til Nationalmuseets direktør Rane Willerslev og dermed markere afslutningen på byggearbejdet. 

Undervejs i projektet har det været nødvendigt at håndtere blandt andet besværlige grundvandsforhold, som udfordrede byggeriet. 

Enhedschef Ann-Pia Puggaard siger:

”Når man bygger under jorden, og særligt når man bygger ved et voldanlæg, så er der nogle grundvandsforhold, som man skal tage høje for. I dette tilfælde viste det sig at være mere udfordrende, end vi først havde regnet med, og derfor måtte vi etablere et grundvand-sænkningssystem, der kunne lede vandet uden om bygningen under udførelsen. Det er naturligvis vigtigt at have styr på grundvandet, særligt når udstillingsarealerne ligger under jorden, men med teknisk snilde er det lykkedes, og vi er meget glade for resultatet.”

Nationalmuseet vil nu gå i gang med at etablere Frihedsmuseets udstillinger, som forventes at åbne den 5. maj 2020. 

Fakta om byggeprojektet

Frihedsmuseet brændte i 2013, og det blev hurtigt besluttet, at museet skulle genopføres. Vinderen af arkitektkonkurrencen om at stå for det nye frihedsmuseum blev offentliggjort den 5. maj 2015, og museet er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. 

Museumsbygningen er opført i samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører og Dansk Energi Management samt Arkil, GK Danmark, Optimus og Juul&Nielsen. 

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden har støttet genopførelsen af museet med bevillinger på henholdsvis 20 og 10 millioner kroner. Derudover finansierer staten det nye Frihedsmuseum med cirka 80 millioner kroner. 

Pressebilleder fra arrangementet i Churchillparken kan rekvireres ved at skrive til: trk@remove-this.slks.dk

Læs mere om det nye frihedsmuseum på Nationalmuseets hjemmeside

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden ”Kultur i Danmark” 

Yderligere oplysninger:   

Enhedschef Ann-Pia Puggaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 29. januar 2020