Millioner styrker museernes samlinger og forskning

24 museer får nu tildelt 10,7 millioner kroner, så de kan styrke kvaliteten af deres samlinger og forskning – og sikre, at alt fra landbrugsredskaber til musiksamlinger og kunstmalerier kan blive bevaret for eftertiden.

I dag får i alt 24 museer over hele landet besked om, at de i år modtager støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen til varetagelse af deres samlinger eller styrkelse af forskerkompetencer. Der er tale om to puljer på henholdsvis 9,3 og 1,4 millioner kroner.

Midlerne går blandt andet til gennemgang af en række samlinger, så museerne får et bedre overblik over samlingernes indhold og tilstand – og til at sikre samlingerne for eftertiden. 

Kulturminister Rasmus Prehn siger:

”Museernes samlinger er vores fælles historie. De rummer vores både fortid og nutid. Derfor er det vigtigt, at museerne får hjælp til at bevare samlingerne, så vigtige genstande ikke går tabt. Eksempelvis er skagensmalerne Michael og Anna Ancher en stor del af denne fælles fortælling. Kunstnerparrets dragter og møbler kan med puljens midler nu blive konserverede. I stedet for at kunstnerparrets genstande forsvinder og går i glemmebogen, kan de nu blive vist frem i kunstnerparrets hjem, hvor de hører til. På den måde er der tale om en investering i vores fortid til glæde for nutiden.”

Møbler og dragter i Anchers Hus

Blandt de støttede projekter er Skagens Kunstmuseer, som modtager cirka 360.000 kroner til konservering af møbler og dragter i kritisk tilstand i kunstnerparret Anna og Michael Anchers hus. Siden år 1967 har kunstnerhjemmet været åbent for offentligheden, og her har møblerne og dragterne været væsentlige i den autentiske helhedsoplevelse af huset og til fortællingen om kunstnerparret. 

Jens Birkholms værker 

Faaborg Museum modtager i alt 558.625 kroner til konservering af Jens Birkholms malerier.  Jens Birkholm er en af de helt centrale kunstnere på Faaborg Museum. Jens Birkholm voksede op i Faaborg og blev en del af kunstnerkolonien i byen. Han var en kunstmaler af internationalt format og boede i Berlin i 10 år, hvor han malede en lang række socialrealistiske værker og indgik i et toneangivende kunstnerisk-politisk miljø. 

Læs mere om uddelingerne fra puljen til samlingsvaretagelse i 2019

Rekonstruktion af Osebergskibet 

Ud over støtten til samlingsvaretagelse er der også uddelt 1,4 millioner kroner til opkvalificering af forskerkompetencer på otte museer rundt omkring i landet. 

De 1,4 millioner kroner går til, at landets museer har mulighed for at opkvalificere deres forskerkompetencer. Blandt modtagerne er Vikingeskibsmuseet i Roskilde, som får støtte til et forskningsprojekt, der sikrer en rekonstruktion af Osebergskibet fra år 820.

Osebergskibet er det ældste skibsfund i Norden, og det er derfor et betydningsfuldt fund for forståelsen af sejlskibets udvikling. Rekonstruktionen af skibet skal blandt andet give indsigt i, hvordan skibet oprindeligt blev sejlet.  

Wilhelm Marstrand og P.C. Skovgaards italienske rejser 

Skovgaard Museet modtager støtte til et forskningsprojekt om kunstnerne Wilhelm Marstrand og P.C. Skovgaards rejser til Italien. 

Efter de to slesvigske krige i midten af 1800-tallet var blikket rettet indad mod det nationale frem for det internationale. Det var en naturlig del af en kunstners uddannelse på denne tid at rejse til Italien for at studere kunst. Men på grund af tidens fokus på det nationale, blev det frarådet at tage på disse rejser. 

Projektet vil bidrage med viden om, hvordan Marstrand og Skovgaards motiver fra deres Italiensrejser kan forstås i lyset af datidens debat om det nationale i dansk kunst.  

Kulturministeriets museumspuljer yder støtte til udvikling af museumsområdet, hvor der i år har været fokus på samlingsvaretagelse og styrkelse af forskerkompetencer. 

Derudover er der blevet uddelt midler til indkøb af nye værker og genstande, styrkelse af kompetencer i forbindelse med museernes forskning og international erfaringsudveksling.  

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der fordeler midlerne efter indstilling fra arbejdsgrup-per bestående af medlemmer af styrelsens kultur-, kunst- og naturhistoriske museums-udvalg. 

Læs mere om statsstøttede museer

Specialkonsulent Rune Ottegreen Lundberg, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)