Program for online netværksmøde 25. februar 2021 (kopi 1)

Hvornår:
25. februar 2021

Hvor:
Microsoft Teams
Tilmelding nødvendig
 
Tidspunkt:
9.00-12.00

Forankring af bygningsarven – kommunikation og mobilisering af borgere og politikere og det lokale erhvervsliv

Gennem de senere år har der været flere sager, hvor borgerne har udvist stort engagement i bevaringen af bygningsarven, blandt andet i anledning af nedrivningen af Slagtergårdene i København. På dette netværksmøde undersøges tendensen, og hvad der kan få borgere, frivillige og erhvervsliv til at bidrage til udvikling af kulturarven. Hvordan sikrer man, at lokale interessenter som foreninger og borgere forsat føler et ejerskab for kulturarvsindsatsområderne efter en strategi eller en plan ligger færdigtrykt? Og hvordan skaber man rammerne for gode samarbejder mellem foreninger og kommuner på dette område? Videre bliver det også diskuteret, hvordan man får vakt interesse hos politikere, så de kan være med til at drive udviklingen af kulturmiljøer og forstå potentialet.

Program


 

08:45-09:00 - Check-in på Microsoft Teams

Du får tilsendt link til mødet efter tilmelding og før mødet begynder

09:00-09:10 - Velkomst og introduktion

v. netværksleder Ida Christoffersen, BARK Rådgivning og projektleder Mikala Kloppenborg, Slots- og Kulturstyrelsen

09:10-09:40 - Nye metoder til ny politisk virkelighed

v. Marcus Vesterager, politiker og medlem af Teknik- og Miljøudvalget København.
Over de senere år har en sag som nedrivningen af Slagtergårdene på Vesterbro vagt stor offentlig opmærksomhed og ført til bred mobilisering af både borgere, foreninger og politikere. Den massive interesse kunne mærkes på rådhuset og har været med til at sætte udpegning og bevaring af kulturmiljøer i et nyt lys. Marcus Vesterager, medlem af Teknik- og Miljøudvalget København, vil fortælle om forandringerne på rådhuset, som har resulteret i en anden politisk tilgang til arbejdet med og forståelsen af kulturhistorie og kulturmiljøer i Københavns Kommune.

09:40-10:20 - Vores Kvarter – vores identitet?

v. Thomas Waras Brogren, Programchef i Realdania
Med indsatsen 'Vores Kvarter' vil Realdania hjælpe lokalmiljøer i hele Danmark med at udvikle de boligkvarterer, der har en særlig karakter – kulturelt, historisk eller arkitektonisk. Thomas Waras Brogren, projektchef i Realdania fortæller om de indledende resultater i en aktuel undersøgelse, hvor tre pilotprojekter blandt andet undersøger borgeres identitetsmæssige tilknytning til de kulturmiljøer, de bor i og i forlængelse af det, også potentialet i arbejdet med bevarende udviklingsplaner for områderne.

10:20-10:30 - Pause

10:30-11:10 - Stærkt sammenhold – større indflydelse

v. Sarah Jarsbo, Formand, Foreningen Sydhavnen
Foreningen Sydhavnens formål er at fremme bevarelsen og udviklingen af Slagteriet, Kulbroen og Gasværket på Sydhavnen i Aarhus som dynamisk udviklingsområde med lave huslejer og stor frihed til selv at forme lokalernes indretning og udformning i fremtiden.
For at sikre, at alle visioner for bylivet og byrummet i Sydhavnskvarteret opfyldes, er der etableret en bydelsforening af Aarhus Kommune, som består af repræsentanter for områdets nuværende erhvervsdrivende, for kunsten, for bevægelse, for de socialt udsatte og for erhvervslivet.

Sarah Jarsbo, forkvinde i Foreningen Sydhavn, vil fortælle om foreningens rolle som medlem af Aarhus Kommunes Bydelsforening for Sydhavnskvarteret, og uddybe hvordan det er lykkedes Foreningen Sydhavnen, at ændre Udviklingsplanen for området undervejs, så der i højere grad bygges op fremfor at rives ned.

11:10-11:50 - Bevaringsværdier i bevægelse

v. Arne Høi, Institutleder for Bygningskunst og Kultur på Det Kongelige Akademi.
Synet på, hvad der er bevaringsværdigt og hvorfor, er ikke statisk, og vores opfattelse af bygningskulturarv er i stadig bevægelse. Arne Høi, Institutleder for Bygningskunst og Kultur på Det Kongelige Akademi, fortæller med afsæt i både forsknings- og studieprojekter fra Akademiet om tendenser i arbejdet med bevaring og udvikling af den arkitektoniske kulturarv.

11:50-12:00 - Afrunding og tak for i dag

v. netværksleder Ida Christoffersen, BARK Rådgivning og projektleder Mikala Kloppenborg, Slots- og Kulturstyrelsen

Opdateret 09. september 2021