Program for online netværksmøde 10. december 2020

Hvornår:
10. december 2020

Hvor:
Microsoft Teams
Tilmelding nødvendig
 
Tidspunkt:
9.00-12.00

Tema Investeringer i bygningsarven - muligheder og problematikker

Mødet vil fokusere på investeringer i bygningsarven i forskellig skala på landsplan. Vi kommer ind på, hvordan man i de store byer håndterer udenlandske kapitalfonde, store pensionskasser og developere. Fokus er også på, hvordan man kan håndtere mindre og lokale developere i en kommune og sikre lokale investeringer i udviklingsarbejdet med kulturmiljøer. Der er potentiale i at sikre lokale og private investeringer i både byfornyelser og kulturmiljøer, men hvordan lykkes man bedst med det? Hvilke metoder og styringsredskaber er til rådighed? Og for hvem er det lykkedes? Til mødet vil der være input fra både kommuner og developere.

Program


 

08:45-09:00 - Check-in på Microsoft Teams

Du får tilsendt link til mødet efter tilmelding og før mødet begynder

09:00-09:10 - Velkomst og introduktion til temaet

v. netværksleder Ida Christoffersen, BARK Rådgivning/
Anne-Line Møller Sutcliffe, Slots- og Kulturstyrelsen

09:10-09:40 - Nakskov 2030, investering i bygningsarven styrker turismen

v. Tim Jeppesen, programdirektør, Nakskov 2030, Lolland Kommune
Lolland Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden har til sammen afsat 150 millioner kroner til udviklingsprojektet Nakskov 2030. Visionen er en langsigtet, positiv udvikling af Nakskov med turisme som løftestang, der tager afsæt i Nakskovs særlige kvaliteter – den enestående fjordnatur, den historiske bymidte og den rå og levende erhvervshavn. Med indsatsen Nakskov Bymidtefond kan ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger søge økonomisk støtte til arkitektrådgivning og istandsættelse.

09:40-10:20 - Ejendomsinvesteringer i et historisk perspektiv

v. Jes Fabricius Møller, lektor, dr.phil. Københavns Universitet
Jes Fabricius Møller fortæller om Københavns udvikling ud fra et investeringsperspektiv. Hvilke investeringer har drevet udviklingen af København, og hvem har været de drivende kræfter bag? Hvilke konfliktområder og trends tegner der sig i dag for investeringer i hovedstadens bygningsarv?

10:20-10:30 - Pause

10:30-11:10 - Velkomstcenter for Møn på Sukkerfabrikken - når kommunen bakker op

v. Ole Hampenberg Andersen, Afdelingschef fra Strategi og implementering, Vordingborg Kommune
Den tidligere sukkerfabrik i Stege skal omdannes til at blive porten til Stege og til Møn – en ny bydel, hvor lokale og gæster møder hinanden, og hvor mange funktioner og aktiviteter finder sted. Men udviklingen af Sukkerfabrikkens store område og mange bygninger kræver betydelige investeringer udefra. Ole Hampenberg Andersen fortæller, hvordan Vordingborg Kommune bakker op om udviklingen af Sukkerfabrikken i et samarbejde mellem Besøgscenter Sukkerfabrikken, Vordingborg Kommune og lokale initiativer som f.eks. House of Møn.

11:10-11:50 - Historiske bygninger som investeringsstrategi

v. Jakob de Linde, forretningsudviklingschef, Ejendomsudviklingsselskabet Olav de Linde 
Ejendomsselskabet Olav de Linde opkøber historiske ejendomme, som de renoverer med udgangspunkt i bygningens historie og efterfølgende lejer ud. Jakob de Linde fortæller om baggrunden for virksomhedens strategi, samt hvordan udviklingen af ejendomsmarkedet ser ud fra hans stol. Han kommer også ind på vigtigheden af et godt samarbejde med kommunerne, og hvad der skal til for, at det opstår.

11:50-12:00 - Afrunding og tak for i dag

v. Ida Christoffersen, BARK Rådgivning
Anne-Line Møller Sutcliffe, Slots- og Kulturstyrelsen

Opdateret 04. februar 2021