Årsprogram for 2019

I et netværk for kommuner og museer udveksler fagfolk viden, værktøjer og erfaringer, som skal styrke arbejdet med kulturarven i planlægningen. Der arrangeres blandt andet fire årlige tematiserede netværksmøder.

I 2019 fordeler programmet sig over 4 temaer:

Tema 1: Sikring af kulturmiljøer gennem samarbejde

Kultur- og bygningsarv aktiveres mere og mere gennem nye initiativer, hvor kommunen søsætter samarbejder på tværs af private, offentlige og frivillige kræfter for at puste liv i eksisterende bygninger. Men hvordan skabes de optimale rammer for samarbejde? Hvordan skifter planlæggeren mellem rollerne som facilitator, bygherre, myndighed og fagekspert? Og hvilke værktøjer skal der til for at håndtere samarbejdet på bedst mulig måde?

Temamødet blev afholdt den 26. februar 2019


Tema 2: Funktionstømning af bykernen

I mange byer mister bykernen lidt efter lidt sine funktioner. De centrale indkøbsgaders detailhandel er under pres, og flere offentlige bygninger er blevet til overs. Så hvordan bevarer vi kulturarven? Hvad sker der med de tomme bygninger? Og kan kulturarven spille en positiv rolle i udviklingen af bykernen?

Temamødet blev afholdt den 11. april 2019 i Assens på Fyn

Se programmet for teammødet: Funktionstømning af bykerne


Tema 3: Stilarter og lokal identitet

Danmarks rige bygningsarv strækker sig over mange århundreder og mange forskellige arkitektoniske perioder. Analyser har vist, at velbevarede kulturmiljøer kan være med til at styrke den sociale sammenhængskraft og den lokale identitet i det område. Men hvordan forstår man sit områdes stilarter og identitet? Og hvordan bliver kulturmiljøerne en del af kommunens strategiske og fysiske planlægning, så der skabes en stilmæssig rød tråd?

Temamødet blev afholdt 19. september 2019 på Kannikegården i Ribe.

Se programmet for teammødet: Stilarter og lokal identitet (pdf)


Tema 4: Bæredygtig bygningsarv

Udvikling og bevaring af bygningsarv kan være med til at styrke en positiv miljømæssig og økonomisk udvikling af et lokalområde – men hvordan? Hvordan sikrer vi, at diskussionen om bygningsarven fremtidssikres og retfærdiggøres ud fra andre parametre end dens kulturhistoriske værdi? Og hvilken rolle spiller cirkulær økonomi i fremtidens udvikling af bygningsarven?

Hvornår: 28. november 2019
Hvor: Herning bibliotek

Se programmet for teammødet: Bæredygtig bygningsarv

Din kommune eller dit selvejende museum skal være tilmeldt selve netværket, før du kan deltage ved temamøder.

Opdateret 07. januar 2020