Styrelsens bevaringsprincipper

Kulturstyrelsen har udarbejdet et sæt bevaringsprincipper, der skal være med til at sikre og bevare kulturarven

De fredede fortidsminder og de fredede bygninger er en vigtig del af vores kulturarv. De er beskyttet af love, som forvaltes af Kulturstyrelsen. Men ikke to fortidsminder eller bygninger er ens. Og derfor kan de heller aldrig forvaltes på helt samme måde.

Kulturarven er en fælles ressource, som skal bevares, men også kan bruges aktivt. Kulturstyrelsen er åben for, at kulturarven anvendes og formidles på nye måder. Men lovgivningen fortæller os ikke, hvordan vi må bruge den, eller hvordan vi sikrer den mod ødelæggelse af tidens tand.

Bevaringsprincipperne skal hjælpe Kulturstyrelsens sagsbehandlere i deres daglige arbejde. Desuden kan bevaringsprincipperne hjælpe ejere og forvaltere af fortidsminder og bygninger til at forstå styrelsens afgørelser. Bevaringsprincipperne kan også hjælpe med til at forbedre ansøgninger og forespørgsler om brug og bevaring af fredede fortidsminder og fredede bygninger.

Download bevaringsprincipperne, inkl. eksempler på brugen af dem, i PDF-format

Opdateret 23. januar 2020