Krogsbølle - boplads

 
I et moderne villakvarter i udkanten af Nakskov er fundet spor efter de allerførste mennesker i Danmark. Her har rensdyrjægere gjort et kort ophold for 14.000 år siden, da istiden var ved at være forbi. Da isen begyndte at trække sig tilbage, fulgte jægerne deres byttedyr mod nord til de nye landskaber. Kun i Sønderjylland og på Lolland er der fundet så gamle bopladser.  

Oplev ved Krogsbølle

  • Menneskespor i et ugæstfrit landskab. For omkring 14.000 år siden boede nogle af Danmarks første mennesker ved bredden af en sø. Svinglen pa den modsatte side af Løjtoftevej er den sidste rest af denne sø. Analyser af aflejringer i søen viste, at menneskene har bevæget sig i et ugæstfrit landskab. Her fandtes ingen træer; kun dværgvækster som dværgbirk og udstrakte vidder af lyngplanter, græsser og urter. Her herskede rensdyret, som fandtes i meget store flokke.
  • Den ældste måge. I søaflejringerne fandtes et skelet af Danmarks ældste måge (fra ca. 12.300 f. Kr.). Målinger på og DNA-analyser af knoglerne viser, at det enten var en sølvmåge, en sildemåge eller en hvidvinget måge.
  • En god jagt. Udgravninger af bopladsen giver et øjebliksbillede af livet for 14.000 år siden. De efterladte flintredskaber kan fortælle os, hvad der foregik. Bopladsen pa Krogsbølle bærer præg af travlheden efter en succesfuld jagt. Rensdyret leverede næsten alt, hvad folk skulle bruge til tøj, telte og redskaber. De er årsagen til, at jægerne kunne overleve under de ellers barske naturforhold ved yderkanten af den kendte verden.
  • De første mennesker i Danmark. De arkæologiske levn viser, at det nok har været en hel familiegruppe med børn og unge, kvinder og mænd samt de gamle, som var med. Efter jagten har de lappet deres grej inden den næste lange march, hygget sig omkring det varmegivende bål, spist og – højst sandsynligt – delt sange og historier
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Stenalderbopladsen Krogsbølle ligger på det åbne område øst for Løjtoftevej og syd for Skolebakken i Nakskov. Skiltene står dels på Skolebakken og på cykelstien bag Løjtoftevej 202. Nærmeste adresse er Løjtoftevej 202, 4900 Nakskov.

Kort over Nakskov