Kellerød - langdysse

 
Højt i landskabet som et varetegn syd for Tystrup sø ligger Kellerød dyssen. Det er Sjællands længste dysse. Den er godt 125 m lang og omgivet af mere end 150 randsten. I gravkammeret fandtes bl.a. resterne af en ældre mand, hvis kranium bar spor efter kraniebrud.

Oplev ved Kellerød

  • Dyssen som et vartegn i landskabet. Kellerød dyssen ligger højt på et plateau med udsigt over Tystrup sø.
  • Stenalder-ingeniørernes kraftpræstation. Det har krævet mange menneskers indsats at flytte de flere hundrede tons jord og sten, der er brugt til at bygge Kellerøddyssen. Det har også krævet stor indsigt og teknisk snilde.
  • Dødens hus. De store gavlsten får langhøjen til at ligne et af bondens egen huse.
  • Genbrug af fortidsmindet. På kort fra 1800-tallet kan man se af langdyssen er brugt som kørevej. I dag ses stadig to rækker af træer på langdyssen som måske har været vejtræer.
Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Adgangen til Kellerød dyssen ligger ved Brunemosevej 4, 4250 Fuglebjerg.

Dyssen ligger på privat jord men med offentlig adgang

Kort over Kellerød