Kanhave Kanal

 
Hvor Samsø er smallest, ligger der i dag et helt lige græsbeklædt bælte, der går fra Mårup Vig i vest til Stavns Fjord i vest. I den sene jernalder – kort før vikingetiden – gravede man her en stor kanal, så man hurtigere kunne komme fra den ene side af Samsø til den anden. Kanalen fungerede både som smutvej og som havneanlæg, og Samsø har med sin placering midt i Danmark været et naturligt sted for flåden at samles før et togt.

Oplev ved Kanhave Kanal

  • Kanalen. Selve kanalen er 500 m lang og mellem 11 og 14 m bred. Flere steder har man fundet spor efter bolværk på brinken bestående af 2-4 vandrette planker. Plankerne er blevet dateret til omkring 724-729 e. Kr., det vil sige, at kanalen og havneanlægget er bygget få årtier før vikingetiden. Kanalen har dog været lukket i vest, så man har været nødt til at trække skibene det sidste lille stykke over land          
  • Samlingssted for flåden. Kanhave Kanal har virket som samlingssted for den danske flåde i det ottende århundrede. Med Samsøs placering helt centralt i landet samt Mårup Vig og Stavns Fjords naturlige læ for vind og vejr har området været ideelt til sådanne samlinger af de danske styrker.
  • Vikingeskibsmodel. Projekt Danmarks Oldtid i Landskabet har fået kreeret en model af et vikingeskib, så man på stedet kan forestille sig, hvordan det har taget sig ud, når man er sejlet igennem kanalen for over 1000 år siden.
  • Udsigtsposterne. Flere steder om både Stavns Fjord og Mårup Vig er der naturlige udsigtsposter, hvor man kan få et godt overblik over hele området. Eksempelvis har man fra Hesselholm, Langør eller den gamle stenalderhøj Kanneborg Banke kunnet følge med i, hvilke skibe der ankom eller stævnede ud fra hele Stavns Fjord.
  • Snekkehøj-mindesmærket. Lige hvor vejen Kanhave krydser den gamle kanal, står en mindesten fra 1866. Stenen blev rejst i forbindelse med, at Nordby Hede i det nordlige Samsø blev tilplantet. Stenens navn, Snekkehøj-stenen, har den fået efter en gammel – nu sløjfet – gravhøj i nærheden. En snekke er nemlig et lille og let langskib, der især blev brugt som krigsskib. Den gamle stenalderhøj – og senere mindestenen – har fået navn efter de skibe, der samledes på Samsø.
Opdateret 26. februar 2020

Find vej

Kanhave Kanal strækker sig gennem Kanhave midt på Samsø. Mellem Havvejen og Kanhave kan du finde skilte, der informerer om den gamle kanal. Nærmeste adresse: Kanhave, 8305 Samsø.

Kort over området