Gudme og Lundeborg - haller og markedspladser

 
Østfyn har været et centralt område i midten af jernalderen. I en 500 årig periode var her et blomstrende magt- og handelscentrum.

Omkring Gudme lå en del store bebyggelser - mest kendt for de store haller, som nok har været en fyrste værdig. Ved Lundeborg ligger en stor handels og anløbsplads ud til kysten. Den har været sæsonbaseret og rummer en del fund, der viser mod kontakter til Romerriget. Møllegårdsmarken er en meget stor samtidig urnegravplads, og Broholmskatten er et stort guld fund gjort tæt på Lundeborg.

Oplev ved Gudme og Lundeborg

  • Fyrsternes og gudernes landsby i Gudme. Stolperne til fyrstens hal er markeret. Ved siden af den store hal, lå en mindre af tilsvarende solide og specielle konstruktion – måske er det et tempel?
  • Ved siden af de store rigdomme i den tætbebyggede og centrale bebyggelse ved Gudme, viser bl.a. mange stednavne i området, at det også har været et centralt område for religionsudøvelse.
  • Gudmebygden var et bondesamfund, men mange af bønderne beskæftigede sig også med handel og håndværk. På gårdene findes rester efter bronzestøbere og guld- og sølvsmede.
  • Ved Lundeborg er strandmarkedet udgravet. En sæsonbaseret markedsplads, som eksisterede i 500 år fra år 200 og frem.
  • På pladsen blev handlet men også fremstillet mange varer: der er nemlig fundet værkstøj, færdige produkter og affald fra både jernsmedning, guld-og sølvsmede, bronzestøbere, kammagere, glasperlemagere og ravslibere. Desuden kan man se  på det fundne værktøj at skibe er repareret på stedet.
  • Tæt på Lundeborg fandtes i 1833 Danmarks største guldskat. Den stammer fra samme tidsperiode som Gudmebygden.
  • Mellem Gudme og Lundeborg ligger Møllegårdsmarken. Den rummer 2200 brandgrave fra perioden mellem år 200 - 400. Her er sikkert begravet nogle af de mennesker, som handlede ved Lundeborg og byggede haller og gårde i Gudme.

De store haller er markeret

Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Gudme/Lundeborg komplekset ligger på Østfyn tæt på Nyborg-Svendborg landevejen. Der er korte afstande, men man kan ikke gå mellem de fire lokaliteter.

Kort til Gudmehallerne