Bække - runesten, skibssætning og gravhøje

 
Lidt nord for byen Bække ligger et fortidsminde med indslag fra mange tider. To markante bronzealderhøje og en skibssætning fra vikingetiden ligger ved siden af hærvejsruten. Henover skibssætningen går en vej, som måske er en af den nuværende hærvejs forgængere. Skibets stævn er en runesten sat som minde efter en kvinde af hendes søn.

Oplev ved Bække monumentet

  • Fortidsminder fra flere tider. Højene fra bronzealderen hedder Klebæk høje og er det ældste fortidsminde på stedet. Siden kommer skibssætningen med en runesten fra 900-tallet og til sidst et vejforløb henover skibssætningen
  • Skib af sten. Bække monumentet er en 45 m lang skibssætning fra vikingetiden. Ved en udgravning i 1957-58 fandt man ud af, at den oprindeligt har bestået af ca. 60 rejste sten. Midt i skibet lå graven. Der blev kun fundet ganske få ting i graven, men muligvis har den været plyndret.
  • Runesten. Runestenen i skibets stævn er rejst i 900-tallet. Den fortæller, at ”Ravnunge-Tue gjorde disse kumler [mindesmærker] efter sin moder Vibrog”.
  • Hærvejen. Udgravningen viste også at hærvejen på et tidspunkt har gået hen over skibssætningen. Hærvejen var middelalderens hovedvej ned gennem Jylland.

På tur til Bække

Opdateret 04. februar 2020

Find vej

Bække monumentet ligger ved Klebækvej 9, 6622 Bække

Fra parkeringspladsen kan man tydeligt se monumentet og følge stien ind på marken.

Monumentet ligger på privat jord, men der er offentlig adgang. Vis venligst hensyn.

Kort over Bække