Asnæs - gravhøje

 
Skovene på Asnæs sydvest for Kalundborg gemmer på hele 100 gravhøje fra bronzealderen. For over 3000 år siden var hele næsset et åbent og opdyrket landskab, men nu er Asnæs tydeligt delt op i henholdsvis skov og marker. Skovens træer har reddet en masse fortidsminder fra at undgå nedpløjning, og man kan derfor i dag finde et væld af gravhøje og spor efter gamle oldtidsmarker.  

Oplev på Asnæs

  • Skovene gemmer på fortiden. Forskov og Vesterskov på Asnæs rummer gode historier i sig selv. De fortæller om et landskab, der i bronzealderen og jernalderen blev dyrket som marker, men som man senere lod gro til og blive til skov. Markerne mellem Forskov og Vesterskov har også været dækket af skov, men efter gården Mineslund blev bygget i 1798, er man igen begyndt at dyrke jorden her.
  • Gravhøje fra bronzealderen. Der er fundet hele 100 bronzealderhøje i skovene på Asnæs. Højene blev bygget som gravmonumenter over indflydelsesrige personer. I starten af 1900-tallet udgravede man 14 gravhøje i skovene. Her fandt man urner med brændte ben og gravgaver, hvilket indikerer, at begravelserne foregik i den yngre bronzealder (1100-500 f.Kr.). I dag er alle gravhøjene fredet.
  • Oldtidsmarker. Kigger man nøje efter i skovbunden, kan man se spor efter de gamle marksystemer, der kan dateres helt tilbage til bronze- eller jernalderen. Man har gennem årene smidt større sten og markaffald i markskellene, der langsomt har udviklet sig til små jordvolde mellem markerne. Det er disse skelvolde, man kan se sporene af i dag. Markerne er kun få hundrede kvadratmeter hver.
  • Langdysse fra stenalderen. Et af de ældste fortidsminder, der er på Asnæs er en langdysse, der stammer fra den tidlige del af bondestenalderen (ca. 3500 f.Kr.) Den sydlige del af dyssen er styrtet i havet pga. kysterosion. Kalundborg Museum har udgravet den mest truede del af langdyssen, der i dag er delvist restaureret.
Opdateret 03. februar 2020

Find vej

Asnæs ligger umiddelbart sydvest for Kalundborg. Asnæs Skovvej fører gennem både Forskov og Vesterskov. Parkér ved Asnæs Skovvej på p-pladsen lidt efter - og på modsatte side af - det lille, hvide bindingsværkshus, Teglværkshuset. Her er der skiltning med ruteforslag. En gåtur rundt til vigtige fortidsminder kan begynde ved vejen ind i skoven ved Teglværkshuset.

Nærmeste adresse er Asnæs Skovvej 21, 4400 Kalundborg.

Kort over Asnæs