Ofte stillede spørgsmål og svar til pulje til kunstneriske sommeraktiviteter i Danmark

Hvor meget støtte kan jeg få?

Du kan få op til 50.000 kr. hvoraf mindst 60% skal gå til kunstnerhonorar

Hvad tæller som kunstnerisk indtægt?

Din kunstneriske indtægt er den indtægt, du har på baggrund af dit professionelle kunstneriske virke. I opgørelsen af din kunstneriske indtægt tæller eventuelle tilskud og legater med. 

Hvordan skal min årsopgørelse se ud?

Når du skal ansøge om støtte, skal du vedlægge en årsopgørelse fra enten 2017, 2018 eller 2019, hvor vi kan se en kunstnerisk indtægt på mellem 100.000 og 800.000 kroner.

  • Denne årsopgørelse kan du finde ved at gå ind på skat.dk og trykke på ”Se årsopgørelse”.
  • Du vælger herefter det år, du vil tage udgangspunkt i.
  • Under rubrikken ”Indkomst og fradrag” skal du trykke på ”Lønindkomst mv.”, hvorefter du skal trykke på ”Se hvor oplysningerne kommer fra”.
  • Du får herefter din årsopgørelse med specifikationer på dine indtægtskilder. Det er denne årsopgørelse, som du skal vedlægge din ansøgning.

Hvordan skal jeg udfylde det obligatoriske udgiftsskema?

I det obligatoriske udgiftsskema skal du angive dine forventede udgifter til honorarer og dækning af udgifter til kunstnerens transport, ophold, studio/værksted og materialer, samt rimelige og proportionale udgifter, der er nødvendige for at den kunstneriske aktivitet kan finde sted såsom eksempelvis leje af højtaler- og sceneudstyr.

Vær opmærksom på, at du kun kan skrive i de hvide felter. Hvis der er fejl i de skemaets automatiske beregninger, vil skemaet ikke kunne godkendes. Vær opmærksom på, at minimum 60% af støtte skal gå til kunstnerhonorar.

Kan jeg få støtte fra puljen, hvis jeg allerede har fået kompensation fra en af Regeringens hjælpepakker?

Ja, men vær opmærksom på, at du kan ikke søge støtte til udgifter, der i forvejen er støttet af Regeringens hjælpepakker. 

Skal jeg tilbagebetale støtten, hvis aktiviteten annulleres eller ændres væsentligt?

Ja, støtten er givet til afholdelse af aktiviteter, som anført i ansøgningen. Såfremt aktiviteterne ikke er realiseret, skal den tildelte støtte tilbageføres jævnfør Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Hvad hvis jeg er en del af en kunstnergruppe med selvstændig virksomhed?

Hvis du er en del af en kunstnergruppe med selvstændig virksomhed, kan I søge denne ordning med et CVR-nummer.

Hvad gør jeg, hvis jeg har været sygemeldt eller på barsel i 2019, og det fremgår af min årsopgørelse?

Du skal indsende årsopgørelse for minimum ét af de seneste tre år. Hvis du vurderer, at årsopgørelsen for 2019 ikke er retvisende for din indtægt, har du mulighed for at vælge din årsopgørelse for 2017 eller 2018.

Hvad hvis jeg har adresse og skatteforhold i udlandet?

Du kan godt søge ordningen, selvom du har adresse og skatteforhold i udlandet. Det kan dog have betydning for vurderingen af din tilknytning til den danske kunstscene. Og du skal vælge udenlandsk konto i ansøgningsskemaet – plus du skal udfylde en særlig blanket med udenlandske kontooplysninger.

Kan jeg søge støtte, hvis jeg modtager dagpenge?

Du kan godt søge støtte, hvis du modtager dagpenge, men du er forpligtet til at gøre din a-kasse opmærksom på det. 

Kan jeg søge støtte som studerende eller som SU-berettiget?

Ja.

Er jeg sikret støtte, hvis jeg søger puljen?

Alle ansøgere, der opfylder de formelle kriterier i ordningen, har krav på at modtage støtte.

Er støtten skattepligtig?

Ja. Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til SKAT som skattepligtig. 

Hvornår får jeg svar og udbetaling?

Du får svar senest 14 dage efter puljens deadline umiddelbart herefter falder udbetalingen. Bemærk, at puljen har to ansøgningsfrister henholdsvis den 15. juli og den 1. august.

Hvad kan jeg søge støtte til?

Du kan søge om tilskud til kunstnerhonorarer og dækning af udgifter til kunstnerens transport, ophold, studio/værksted og materialer.

I hvilken periode skal aktiviteterne finde sted?

Aktiviteterne skal finde sted i perioden 27. juni – 30. september 2020.

Hvad hvis jeg vil søge til digitale kunstaktiviteter?

Det kan du godt, men det er samtidig vigtigt, at der er tale om aktiviteter, hvor der er offentlig adgang. 

Kan jeg indsende flere ansøgninger?

Du kan indsende én ansøgning per ansøgningsfrist; dvs. to ansøgninger i alt. Men bemærk, at en ansøgning godt kan indeholde flere aktiviteter i løbet af perioden, og at du ikke kan søge to gange til samme projekt.

Hvad er et rimeligt honorar?

Et rimeligt honorar er rimeligt og proportionalt i forhold til den afholdte aktivitet. Honoraret flugter med de relevante faglige organisationers anbefalinger eller er på niveau med tidligere udbetalte honorarer for tilsvarende aktiviteter.

Kan enkeltpersoner søge?

Nej. Kun hvis de er kunstnere.

Kan jeg få støtte til aktiviteter, der strækker sig ud over støtteperioden?

Nej; du kan kun søge støtte til aktiviteter, der finder sted i for perioden 27. juni – 30. september. 

Hvordan ved jeg, om aktiviteten – jeg gerne vil ansøge med – er inden for rammer af restriktionerne for at forhindre spredningen af Covid-19?

Kan jeg søge med det samme projekt i begge ansøgningsrunder?

Nej, det er ikke muligt at søge med det samme projekt i begge ansøgningsrunder. 

Skal jeg dokumentere kontrakter og aftaler inden jeg søger?

Ja, kontrakter og aftaler for dit projekt skal dokumenteres, når du søger.  

Kan en professionel kunstner søge sammen med en nyetableret kunstner (f.eks. en duo, et band, eller lignende)?

Nej, en nyetableret skal søge til aktiviteten i puljen for nyetablerede, mens den professionelle kunstner skal søge i puljen for professionelle. De kan for så vidt godt søge til den samme aktivitet, men det gælder stadig, at honorarudbetalingerne skal stå i et rimeligt forhold til aktiviteterne.

Opdateret 21. januar 2021