Ofte stillede spørgsmål og svar til pulje til kunstneriske sommeraktiviteter for nyetablerede kunstnere

Hvor meget støtte kan jeg få?

Du kan få op til 25.000 kr. hvoraf mindst 60% skal gå til kunstnerhonorar

Hvad tæller som kunstnerisk indtægt?

Din kunstneriske indtægt er den indtægt, du har gennem dit kunstneriske virke. I opgørelsen af din kunstneriske indtægt tæller eventuelle tilskud og legater med. 

Hvordan skal jeg udfylde det obligatoriske udgiftsskema?

I det obligatoriske udgiftsskema skal du angive dine forventede udgifter til honorar, kunstnerens transport, ophold, forplejning og mindre anskaffelser i forbindelse med arrangementet, samt rimelige og proportionale udgifter, der er nødvendige for at den kunstneriske aktivitet kan finde sted såsom eksempelvis leje af højtaler- og sceneudstyr. 

Vær opmærksom på, at du kun kan skrive i de hvide felter. Hvis der er fejl i de skemaets automatiske beregninger, vil skemaet ikke kunne godkendes. Vær opmærksom på, at minimum 60% af støtten skal gå til kunstnerhonorar

Kan jeg få støtte fra puljen, hvis jeg allerede har fået kompensation fra en af Regeringens hjælpepakker?

Ja, men vær opmærksom på, at du kan ikke søge støtte til udgifter, der i forvejen er støttet af Regeringens hjælpepakker. 

Skal jeg tilbagebetale støtten, hvis aktiviteten annulleres eller ændres væsentligt?

Ja, støtten er givet til afholdelse af aktiviteter, som anført i ansøgningen. Såfremt aktiviteterne ikke er realiseret, skal den tildelte støtte tilbageføres jævnfør Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

Hvad hvis jeg er en del af en kunstnergruppe med selvstændig virksomhed?

Hvis du er en del af en kunstnergruppe med selvstændig virksomhed, kan I søge denne ordning med et CVR-nummer.

Hvad hvis jeg har adresse og skatteforhold i udlandet?

Du kan godt søge ordningen, selvom du har adresse og skatteforhold i udlandet. Det er dog et krav, at du har en stærk tilknytning til den danske kunstscene. Og du skal vælge udenlandsk konto i ansøgningsskemaet – plus du skal udfylde en særlig blanket med udenlandske kontooplysninger.

Kan jeg søge støtte, hvis jeg modtager dagpenge?

Du kan godt søge støtte, hvis du modtager dagpenge, men du er forpligtet til at gøre din a-kasse opmærksom på det. 

Kan jeg søge støtte som studerende eller som SU-berettiget?

Ja.

Er jeg sikret støtte, hvis jeg søger puljen?

Alle ansøgere, der opfylder de formelle kriterier i ordningen, har krav på at modtage støtte. Hvis der er ansøgt om samlet mere end de afsatte midler, nedsættes støtten tilsvarende for de godkendte projekter.

Er støtten skattepligtig?

Ja. Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til SKAT som skattepligtig. 

Hvornår får jeg svar og udbetaling?

Du får svar senest 14 dage efter puljens deadline umiddelbart herefter falder udbetalingen. Bemærk, at puljen har to ansøgningsfrister henholdsvis den 15. juli og den 1. august.

Hvad kan jeg søge støtte til?

Du kan søge om tilskud til kunstnerhonorarer og dækning af udgifter til kunstnerens transport, ophold, forplejning og mindre anskaffelser i forbindelse med arrangementet.

I hvilken periode skal aktiviteterne finde sted?

Aktiviteterne skal finde sted i perioden 27. juni – 30. september 2020.

Kan jeg søge til digitale kunstaktiviteter?

Det kan du godt, men det er samtidig vigtigt, at der er tale om aktiviteter, hvor der er offentlig adgang. 

Kan jeg indsende flere ansøgninger?

Du kan indsende én ansøgning per ansøgningsfrist; dvs. to ansøgninger i alt. Men bemærk, at en ansøgning godt kan indeholde flere aktiviteter i løbet af perioden, og at du ikke kan søge to gange til samme projekt.

Hvad er et rimeligt honorar?

Et rimeligt honorar er rimeligt og proportionalt i forhold til den afholdte aktivitet. Honoraret flugter med de relevante faglige organisationers anbefalinger eller er på niveau med tidligere udbetalte honorarer for tilsvarende aktiviteter.

Kan enkeltpersoner søge?

Nej. Kun hvis de er kunstnere!

Jeg er en nyetableret kunstner, men jeg kan ikke dokumentere aflyste aktiviteter – kan jeg søge?

Nej. Hvis du er nyetableret kunstner, er det et krav, at du kan dokumentere aflyste aktiviteter denne sommer. Aftalen om aktiviteterne skal være indgået før den 6. april 2020.

Kan jeg få støtte til aktiviteter, der strækker sig ud over støtteperioden?

Nej; du kan kun søge støtte til aktiviteter, der finder sted i for perioden 27. juni – 30. september. 

Hvordan ved jeg, om aktiviteten – jeg gerne vil ansøge med – er inden for rammer af restriktionerne for at forhindre spredningen af Covid-19?

Kan jeg søge med det samme projekt i begge ansøgningsrunder?

Nej, du kan ikke søge med det samme projekt i begge ansøgningsrunder. 

Kan en professionel kunstner søge sammen med en nyetableret kunstner (f.eks. en duo, et band, el lignende)?

Nej, en nyetableret skal søge til aktiviteten i puljen for nyetablerede, mens den professionelle kunstner skal søge i puljen for professionelle. De kan for så vidt godt søge til den samme aktivitet, men det gælder stadig, at honorarudbetalingerne skal stå i et rimeligt forhold til aktiviteterne.

Opdateret 21. januar 2021