Prisvilkår

Boxer TV A/S har ved brev af 18. juni 2013 oplyst, at Boxer har planer om bl.a. at  øge transparensen ved at gøre op med kortafgiften og i stedet markedsføre en samlet pris. Boxer anmoder om Radio- og tv-nævnets godkendelse.

Radio- og tv-nævnet tog orienteringen til efterretning.

Samtidig blev det besluttet at udarbejde et tillæg til tilladelsen af 4. juli 2008 om, at Radio- og tv-nævnet på grundlag af dokumentation for prisstigninger på markedet kan godkende stigninger udover forbrugerprisindekset i den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne.

Radio- og tv-nævnets afgørelse kan findes neden for.

Opdateret 24. juni 2019